Dette melder Aneo i en pressemelding.

Pelagia har inngått en større avtale med det nordiske fornybarkonsernet Aneo, om å kjøpe dampproduserende varmepumpeteknologi og servicetjenester til sildoljefabrikken på Måløy.

Avtalen er en svært sentral del av Pelagias klimasatsing der de over en 10-årsperiode skal investere rundt 90 millioner kroner i klimaløsninger.

Teknologien som skal tas i bruk vil elektrifisere kokeprosessen i fabrikken på Måløy, og bidra til å redusere energiforbruket under kokinga av sildolje med rundt 70 prosent.

- I dag går veldig mye energi fra Pelagia Måløy rett i sjøen, som spillvarme. Denne energien får man ikke benyttet igjen. Fremover skal vi gjenvinne sju millioner kilowattimer med spillvarme, og gjøre denne om til prosessdamp, sier teknisk sjef i Aneo Industry, Michael Bantle.

I første omgang er ambisjonen å kutte bruken av fossil fyringsolje med 10 til 12 millioner kilowattimer ved å bruke avansert varmepumpeteknologi.

- Løsningen vi skal ta i bruk i Måløy-fabrikken reduserer CO2-utslippene vesentlig. Pelagia vil oppnå en betydelig energieffektivisering, sier Bantle.

Kraftig reduksjon

Pelagia Måløy produserer fiskemel og fiskeolje, som blant annet brukes i fôr til oppdrettsnæringen. Hver eneste dag prosesserer fabrikken, som ligger mellom Bergen og Ålesund, opp mot 1500 tonn råstoff. Energibehovet er dermed stort, og Aneos varmepumpeteknologi bidrar til en grønnere og mer energieffektiv produksjon.

- Det vi nå skal gjennomføre sammen med Aneo og underleverandører er et spennende prosjekt som innebærer høy grad av innovasjon. Dampproduserende varmepumper er et viktig og riktig steg for å redusere våre klimagassutslipp, samtidig som vi faktisk øker virkningsgraden betydelig sammenlignet med konvensjonell bruk av olje- og gasskjel. Vi er veldig fornøyd med det valget vi nå har gjort, sier Live Spurkland, CTO i Pelagia.

Stort potensiale

Pelagia driver fire andre fabrikker i Norge, og er deleier i ytterligere én fabrikk der tilsvarende løsninger kan benyttes. I tillegg har Pelagia fem fabrikker i Storbritannia som også kan benytte samme teknologi og prosess som den som skal leveres på Måløy.

- Potensialet i fabrikken på Måløy alene ligger på 40 millioner kilowatt-timer. Vi ser muligheter for å fortsette elektrifisering med denne type varmepumpeteknologi for de øvrige prosessene i fabrikken, sier Spurkland.

Skal gjenvinne

I Norge slippes det hvert år ut rundt 20 TWh spillvarme som ikke benyttes til noe fornuftig. Dette er et paradoks i dagens samfunn hvor det er knapphet på energi. 20 TWh tilsvarer rundt 15 prosent av all strømmen som ble brukt i Norge i 2022.

Det nordiske fornybarkonsernet Aneo satser tungt på å hjelpe industrien med å gjenvinne denne spillvarmen.

- Hele forretningsmodellen vår er bygd opp rundt at vi skal levere teknologi og tjenester som gir en besparelse, både økonomisk og miljømessig for kundene. Vi skal bidra til at industrien og samfunnet for øvrig når sine bærekraftmål, sier daglig leder i Aneo Industry, Ann Merethe Lysø Sommerseth.

50.000 husstander

Aneo har mål om å forvalte minimum 1 TWh termisk energi (tilsvarer strømforbruket til rundt 50.000 norske husstander) innen 2030 gjennom markedsvekst både i Norge og internasjonalt.

- Aneo Industrys kunder er virksomheter innen næringsmiddelindustrien, kjemisk industri og papirindustrien i Norge og Europa. Flere land i Europa har begrenset nettkapasitet, samtidig som de har behov for økt elektrifisering.

- Vi tror kombinasjonen av vår teknologi og forretningsmodell blir svært viktig for at industrien i Norge og Europa skal ha mulighet for en raskere og enklere vei mot grønn omstilling. I tillegg vil vi gjøre noe med et stort samfunnsproblem, nettopp å bidra til at spillvarme gjenbrukes og erstattes for å dekke markedsbehov, påpeker Lysø Sommerseth.

Felleskjøpet først

Felleskjøpet Agri er pilotkunde hos Aneo Industry, og skal i september ta i bruk denne typen varmepumpe-teknologi ved fôrfabrikken sin på Skansen i Trondheim. En spennende kobling er at Felleskjøpet også er kunde av Pelagia, og nettopp bruker ingredienser fra sildoljefabrikken på Måløy i sin kraftfôrproduksjon.

- På denne måten får vårt kraftfôr en vesentlig større klimaverdi for våre kunder i det store bildet, sier Vebjørn Nilsen som er teknisk sjef i Felleskjøpet Agri.

Fra venstre: Ola Flesland (produkt- og prosessutvikler) i Pelagia, Ann Merethe Lysø Sommerseth (daglig leder (CEO) Aneo Industry), Eirik A. Solberg (prosjektleder Pelagia), Michale Bantle (teknisk sjef (CTO) Aneo Industry) og Hanne Louise Moe (prosjektleder Aneo Industry).  Bildet er tatt utenfor Pelagias sildoljefabrikk på Måløy. Foto: Aneo