Den særegne bygningen i ytterkanten av Trondheim sentrum er bygd på 50-tallet, men produserer fortsatt kraftfôr i verdensklasse. Fabrikken blir nå en av de første i verden som benytter en innovativ varmepumpeteknologi, melder TrønderEnergi.

– I Felleskjøpet har vi et overordnet mål om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Da er det helt naturlig, og ikke minst på tide, at vi er handlekraftige, sier landbruksdirektør Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet Agri.

Planen er å ta i bruk samme teknologi i flere av Felleskjøpets fabrikker etter hvert. – Vi starter med energieffektivisering på to av de fire produksjonslinjene ved kraftfôrfabrikken på Skansen i Trondheim, sier teknisk sjef i Felleskjøpet Agri, Vebjørn Nilsen.

Banebrytende

Teknologien som muliggjør de ambisiøse klima- og energieffektiviseringstiltakene til Felleskjøpet Agri, blir levert av Ohmia Industry – et heleid datterselskap av TrønderEnergi. Pilotprosjektet på Skansen har en investeringsramme på cirka 40 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med 9,2 millioner kroner.

– De fleste aktørene i prosessindustrien – både nasjonalt og globalt – genererer ubenyttet energi i form av verdifull spillvarme. Denne kan vi nå dra nytte av. Felleskjøpet ønsker å ta klimaansvar, og er villig til å investere for framtida. Vi har store forventninger til dette prosjektet, sier Vebjørn Nilsen.

Nyansatt teknisk sjef i Ohmia Industry, Michael Bantle, har ansvaret for å integrere den nye varmepumpeteknologien i samarbeid med Epcon Evaporation Technology AS. Han har sin bakgrunn blant annet som forsker og teknologiekspert fra SINTEF.

– Bruk av spesiell dampproduserende varmepumpeteknologi gir muligheten for å utnytte spillvarmen og gjenbruke den i fabrikken. Dette vil i stor grad erstatte bruk av fossile energikilder og direkteoppvarming med elektrisk kraft. Det er et slikt system som nå skal installeres i fabrikken på Skansen gjennom Ohmia Industry, sier Bantle.

Redusere avtrykk

Daglig leder Ann Merethe Lysø Sommerseth i nyetableringen Ohmia Industry, ser et stort potensial for å levere denne type teknologi gjennom nye forretningsmodeller.

– Prosessindustrien, som her med Felleskjøpet i front, har et stort ønske om å bidra til å løse verdens klimautfordringer. Ved hjelp av våre løsninger kan industribedrifter redusere eget klimaavtrykk og strømforbruk vesentlig, og gjennom en innovativ forretningsmodell gjør vi det enkelt for industrikunder å ta i bruk løsningen, sier Lysø Sommerseth.

Pilotprosjektet er forventet å frigjøre 1,2 MW elektrisk effekt og redusere det årlige kraftforbruket betydelig ved FKA Skansen. Målet er at energieffektiviseringen skal gi energi- og effektbesparelser på opptil 75 prosent ved de to linjene, samtidig som fabrikken oppnår en markant reduksjon i CO2-utslippet.

– Dersom piloten blir vellykket, vil vi videreføre teknologien til øvrige kraftfôrfabrikker i Felleskjøpet Agri. Dette vil kunne gi oss en total årlig reduksjon på opp mot 30 GWh, samtidig som vi bidrar til nullutslipp i produksjonsprosessene våre, sier landbruksdirektør i Felleskjøpet Agri, Bjørn Stabbetorp.

Støttes av Enova

Enova, som støtter prosjektet med 9,2 millioner, mener Felleskjøpet-prosjektet representerer en viktig del av løsningen på to svært viktige områder på veien mot lavutslippssamfunnet: Å etablere teknologi som kan utnytte den enorme ressursen som ligger i overskuddsvarme fra industrien, og det å etablere forretningsmodeller som senker terskelen for industrien til å faktisk ta grep om mulighetene.

– Samarbeidet mellom Ohmia Industry og Felleskjøpet er faktisk et kinderegg. Det bidrar til energieffektivisering, til effektavlastning i strømnettet og til at det kan etableres nye forretningsmodeller. Og ikke minst bidrar det også til at prosessindustrien kan redusere sitt klimaavtrykk betraktelig, sier Marit Sandbakk, seniorrådgiver i Enova.