Dette melder Geminor.

Ifølge data fra det italienske instituttet for miljøforskning, ISPRA, produserte 65 millioner italienske statsborgere rundt 30 millioner tonn husholdningsavfall (MSW) i 2020, eller nærmere 500 kg per person. I tillegg produserte italienske virksomheter rundt 154 millioner tonn industriavfall.

Samme år er det registrert at rundt 20 prosent av husholdningsavfallet i Italia gikk til deponi, en betydelig prosentandel i europeisk sammenheng. Men andelen som går til deponi er i praksis enda større, forklarer Country Manager i Geminor i Italia, Michele Benvenuti.

– Nesten 30 prosent av italiensk MSW blir biologisk behandlet, og mye blir brukt som overdekningsmasser i deponi. Dermed utgjør den totale mengden deponert avfall nærmere 50 prosent. Denne andelen understreker bare dagens utfordring med italiensk avfallshåndtering, men også potensialet, sier Benvenuti.

Landssjef for Geminor i Italia, Michele Benvenuti. Foto: Geminor
Landssjef for Geminor i Italia, Michele Benvenuti. Foto: Geminor

Redusert energigjenvinning

– Bare 18 prosent av italiensk husholdningsavfall går til nasjonale energigjenvinningsanlegg, og for tiden har vi kun 37 WtE-anlegg i drift, en nedgang fra 41 de siste par årene. Utviklingen av anlegg for effektiv energigjenvinning har stoppet opp, noe som potensielt kan bringe enda mer avfall til deponi.

– Kort fortalt mangler vi i dag kapasitet for effektiv energigjenvinning i Italia, og snart mangler vi også kapasitet for deponering, sier Michele Benvenuti.

Overskuddsmarked

De største importlandene for italiensk RDF (Refuse-derived fuel) er Tyskland, Nederland og Spania, men også energigjenvinningsaktørene i Skandinavia interesserer seg stadig mer for italienske avfallsressurser. Likevel var den totale RDF-eksporten fra Italia bare 580 000 tonn i 2020. Til sammenligning eksporterte England, som er den største RDF- og SRF-eksportøren i Europa, totalt over 1,6 millioner tonn samme år.

Etter at Geminor åpnet eget kontor i Italia i mai 2020 har selskapet bistått markedet ved å eksportere RDF, SRF og andre avfallsfraksjoner til andre europeiske land med behov for avfall til energigjenvinning.

– I et svingende europeisk avfallsmarked ser vi at Italia kan bidra på en positiv måte. EU og Norden har behov for avfall til energigjenvinning med både høy og lav brennverdi, samt bioRDF. Vi bygger nå eksportruter nordover for å bidra til å konvertere italiensk husholdningsavfall til energiressurser, og med tiden også nye produkter gjennom resirkulering, sier Benvenuti.

For å øke gjenvinningsgraden og finne mer bærekraftig sluttbehandling, etterlyser Benvenuti bedre internasjonal utnyttelse av italiensk avfall.

– For å gjøre eksporten mer effektiv og pålitelig, og på den måten tydeligere integrere Italia i det europeiske avfallsmarkedet, trenger vi et bedre bransjesamarbeid mellom produsenter, transportører, mottakere, avfallsbehandlere og myndigheter. Italia kan bidra til å skape mer balanse i avfallsmarkedet, men trenger både tilpasset infrastruktur og et bedre omdømme for å komme dit.

– Det er ingen hemmelighet at transport og logistikk fra Italia for tiden er en utfordring, og den lange avstanden til Nord-Europa – spesielt sjøveien – gjør transporten fra Italia mer utsatt for prisøkninger. Bedre fraktkapasitet i skipstrafikken, flere lastebiler på veiene og en oppgradering av jernbanenettet i Europa vil hjelpe i prosessen med å bringe mer avfall fra Italia til Norden, avslutter landssjef for Geminor i Italia, Michele Benvenuti.