Dette melder Ringsaker Blad.

Pelletsfabrikken i Brumunddal ble etablert i 1999. I januar ble det fra anlegget levert mer pellets enn noen gang. Solør Bioenergi Varme AS i Brumunddal produserer 17 000 tonn pellets i året. 

- Forbruket øker til en viss grad i takt med kuldegradene, sier daglig leder Bjørn Nybakken til avisen. Fabrikken leverer pellets til egne varmeanlegg innad i selskapet, eksterne bedrifter og varmesentraler.

- Vi leverer noe til privatmarkedet, men ser at varmepumper har tatt mye av markedet. Det er riktig- nok en del som konverterer fyrkjeler over til pelletsbruk. Ellers leverer vi sekker med pellets til Felleskjøpet, som er en stor kunde. I januar leverte vi totalt 800 tonn i 16 kilos sekker, noe som var ny rekord med tanke på sekkeleveranser, sier Nybakken til Ringsaker Blad.

Produksjonen i Brumunddal har ikke økt som en følge av rekordleveransene i vinter. Det henger sammen med at anlegget per i dag ikke kan produsere mer enn 17 000 tonn i året, på grunn av råvarer og lager.

Hvert år må bedriften supplere med 15 000 tonn pellets fra selskapets fabrikk i Sverige, som produserer 40 000 tonn årlig.