Etiopia preges av rød, tørr jord, men slik har det ikke alltid vært. På begynnelsen av 1900-tallet anslås det at om lag 40 prosent av Etiopia var dekket av trær. Nord i Etiopia er mindre enn fem prosent av skogene bevart. På grunn av klimaendringene har jorda gjennomgått langvarig tørke, og i tillegg er det store, åpne områder som har blitt avskoget. Derfor klarer ikke jorda å beskytte grunnvannet. melder Norsk Bioenergi.

– Jorda har mistet evnen til å stabilisere bakken og hindre erosjon, og den har mindre kapasitet til å absorbere de store vannmengdene som kommer med regntiden. Derfor blir det store flommer, som ødelegger den viktige matjorda. Skogen påvirker vannsyklusen, og trær skaper et stabilt klima. Avskoging fører dermed til endret mikroklima og nedbørsmønstre, og bidrar til de globale klimaendringene, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi.

Selskapet har i dag rundt 40 klimanøytrale flisfyringsanlegg som leverer nær- og fjernvarme over nesten over hele Norge.

 

– Planting av skog i Etiopia er en nøkkel til å sikre lokalt klima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes, daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi. Foto: Norsk Bioenergi
– Planting av skog i Etiopia er en nøkkel til å sikre lokalt klima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi. Foto: Norsk Bioenergi

Bioenergiforsyning

Skogene er naturlige vanntårn for våtmarker og elvesystemer som forsyner millioner av etiopiere med strøm, drikkevann og vanning til jordbruk.

– Planting av skog i Etiopia er en nøkkel til å sikre lokalt klima, forsyne landsbyer med bioenergi og binde jordsmonnet der maten dyrkes, forklarer Topstad.

Når vi investerer i natur og miljø, kan vi oppnå våre globale mål for å skaffe mat og vann, men også fred, likestilling og sikkerhet på en bærekraftig måte, fremholdes fra Kirkens Nødhjelp sin side.

Med dette som bakgrunn er det inngått en partneravtale mellom Kirkens Nødhjelp og Norsk Bioenergi, hvor Norsk Bioenergi bidrar økonomisk til skogplanting i Etiopia. Bidraget er størrelsesmessig slik at det blir plantet ett nytt tre i Etiopia motsvarende andel skogsflis som benyttes som brensel i bioenergianleggene til Norsk Bioenergi.

 – Dette tilsvarer 40 000 trær som skal plantes allerede i 2022, sier Topstad.