I april ble eierne av Eiker Bioenergi og Norsk Bioenergi enige om at sistnevnte overtar hundre prosent av aksjene i Eiker Bioenergi. Det sier Norsk Bioenergi i en melding.

I realiteten er dette en overtagelse av de åtte bioenergianleggene som er eiet og driftet av Eiker, alle beliggende i Buskerud og Vestfold. Disse er tillagt Norsk Bioenergis portefølje fra og med mai. Det er snakk om sju flisfyringsanlegg og et pelletsanlegg. Norsk Bioenergi har fra tidligere flere flisfyringsanlegg i det samme området.

 – Disse anleggene passer godt inn i det eksisterende driftsopplegget og vil gi god og sikker energileveranse, sier daglig leder Jan Tosptad i Norsk Bioenergi.

Topstad er også deleier i Norsk Bioenergi. – Dette vil også skape gode synergier for selskapet, sier han.

– Disse anleggene passer godt inn i det eksisterende driftsopplegget og vil gi god og sikker energileveranse, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi. Foto: Norsk Bioenergi
– Disse anleggene passer godt inn i det eksisterende driftsopplegget og vil gi god og sikker energileveranse, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi. Foto: Norsk Bioenergi

Miljø- og klimavennlig utvikling

Rune Isachsen, som gjennom sitt holdingselskap er eier i Norsk Bioenergi, er opptatt av videreutvikling av anleggene, og da spesielt anlegget i Eiker Næringspark, som han også eier.

Topstad trekker frem flisfyringsanlegget på Fokserød i Vestfold. – Dette er et anlegg med utviklingspotensial, ikke minst med sin beliggenhet opp mot næringsområder, og kanskje også mulig utvidelse til Torp lufthavn.

Alle energianleggene som inngår i porteføljen til Norsk Bioenergi, er basert på skogsflis, briketter eller pellets som brensel. Det er med andre ord klimanøytral energi som produseres, og tilknytningen til anleggene er dermed en del av det grønne skiftet.

Norsk Bioenergi har siden oppstarten i 2007 etablert et trettitalls klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet. Topstad understreker at det satses aktivt nasjonalt, og at selskapet i dag har nær- og fjernvarmeanlegg i de fleste fylkene i Norge. Norsk Bioenergi er blant de aller største i Norge i denne bransjen, og med overtagelsen av Eiker Bioenergi vil den årlige energileveransen nærme seg 200 GWh fra 2023/2024.