– Norsk Bioenergi vil være en sentral del av Solør Bioenergy Groups videre utvikling i Norge, sier Martinus Brandal, styreformann og administrerende direktør i Solør Bioenergy Group i en melding.

– Vi vil, sammen med Norsk Bioenergis kompetente og erfarne ledelse, jobbe målrettet mot videre vekst i de kombinerte virksomhetene innen markedet for fornybar energi, sier han.

Solør Bioenergy Group har en portefølje på 69 fjernvarmeverk og opererer innenfor 47 kommuner i Norge.

Kombinert med Solør Bioenergy Groups norske virksomhet vil porteføljen ha det største fotavtrykket blant bioenergibaserte fjernvarmeselskaper i Norge.

Den årlige kontraktsfestede leveransen av fornybar energi i Norsk Bioenergi gruppen utgjør ca. 180 GWh. Den totale leveransen av fornybar energi i Solør Bioenergy Group i Norge utgjør 400 GWh årlig.

Partene ble enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.