Tine har som mål å kun bruke fossilfrie energikilder innen 2030. Tine Meieriet Jæren som er Tines største meieri, er storforbruker av energi på grunn av den store produksjonen.

- Ved å ta i bruk bioenergi fra flis, i stedet for naturgass, vil utslippene av CO2 reduseres betydelig, sier meierisjef Kjetil Thu i en melding fra Norsk Bioenergi.

Det er Norsk Bioenergi AS som skal bygge og drifte anlegget, og det skal baseres på norsk flis, hovedsakelig fra Sørvest-Norge. Enova vil støtte prosjektet med 9,9 millioner kroner.

- Hele vår virksomhet er rettet mot å tilby fornybar energi, og vi er begeistret for avtaler som denne med Tine, sier Rune Isachsen, som gjennom sitt holdingselskap er eier i Norsk Bioenergi.

- Vi er  stolte over å ha fått på plass denne store avtalen. Detaljprosjektering og byggesøknader settes i gang nå. Det er ventet at byggeprosjektet kan starte senest til høsten, og byggingen vil ta cirka ett år. Energisentralen vil etableres i umiddelbar nærhet til den eksisterende energisentral på meieriet, men som et selvstendig bygg, sier Jan Topstad, daglig leder i Norsk Bioenergi.

Tine Meieriet Jæren behandler årlig cirka 210 millioner liter melk, til produksjon av hvitost, smør, prim og pulver.

I 2017 hadde meieriet et utslipp på over 15 000 tonn CO2. I 2019 utarbeidet meieriet en plan, -Veien mot klimanøytral produksjon ved Tine Jæren-, og det ble satt opp en rekke tiltak for å redusere CO2-utslippene. Det er installert og tatt i bruk elkjele og økt bruk av varmepumper. Dette har gitt en betydelig reduksjon i utslippene allerede, men for å ta det neste store steget er det nå besluttet et samarbeid med Norsk Bioenergi.

Dette vil gi en reduksjon i utslippene på 6 000-7 000 tonn CO2 i året. Da er det kun igjen 3 000 tonn CO2, og dette kan langt på vei løses gjennom tekniske tiltak og eventuelt bruk av biogass. Dermed kan Tines største meieri blir utslippsfritt om ikke lang tid.

 

Fra avtalesigneringen. Foto: Norsk Bioenergi

Meieriet på Jæren bruker 56 GWh til dampproduksjon. Det nye flisfyringsanlegget skal levere mer enn 36 GWh. Effekten på fliskjelen blir på cirka 6 MW.

Norsk Bioenergi arbeider også med et prosjekt for gjenbruk av røykgassen fra bioenergianlegget, som plantegjødsel i Miljøgartneriet, som er nabo til meieriet.

Norsk Bioenergi, har siden oppstarten i 2007 etablert cirka et 30-talls klimanøytrale flisfyringsanlegg rundt om i landet.

- Vi satser aktivt nasjonalt, og selskapet har i dag nær- og fjernvarmeanlegg i de fleste fylkene i Norge. Norsk Bioenergi er blant de aller største i Norge i denne bransjen, og med avtalen med Tine vil vår årlige energileveranse overstige 160 GWh fra 2023/2024, sier Jan Topstad.

Det er Norsk Bioenergi som driver fjernvarmeanlegget ved Stavanger Lufthavn Sola, hvor det for tiden pågår en større utvidelse av både energianlegg og rørnett.