Dette melder Norsk Bioenergi.

– Midlene fra salget av Norsk Bioenergi er betydelige og gir oss trygghet, handlefrihet og solid kapasitet til å gjøre nye investeringer. At selskapet verdsettes så høyt, skyldes at forretningsideen er god, at vi utviklet en vellykket strategi og har truffet markedet, sier Isachsen. Hovedaksjonæren berømmer selskapets daglige leder, Jan Topstad, og hans medarbeidere for å ha bidratt til å skape betydelige verdier, sier Isachsen.

Isachsen opplyser at investeringen i Norsk Bioenergi, som han gjorde i 2014, nærmest har vært en «beskyttet» investering og en del av en langsiktig strategi.

–   Jeg var og er helt sikker på at flis vil være en attraktiv og lønnsom energikilde for markedet i fremtiden. Den siste tids energisituasjon har naturligvis fremskyndet og forsterket dette bildet. Norsk Bioenergi er nå av en størrelse som krever både kapital og ressurser for å utvikle selskapet videre. At det er betalingsvilje i energimarkedet om dagen, har bidratt til beslutningen om å selge. Det har ikke vært en enkel beslutning, sier Rune Isachsen.

Ledende aktør

Solör Bioenergy Group er en ledende aktør innen fornybar energi. Konsernet produserer trebasert bioenergi for offentlig og privat sektor, har mer enn 465.000 brukere, produserer ca. 2,5 TWh og er etablert 226 steder, hovedsakelig i Norge og Sverige.

Norsk Bioenergi har siden starten i 2007 etablert 39 klimanøytrale flisfyringsanlegg, og har i dag nær- og fjernvarmeanlegg i de fleste fylkene i Norge.

Før Rune Isachsen kom inn i Norsk Bioenergi, hadde han bygd sitt eget biobrenselanlegg hjemme på gården i Vestfossen, lært seg flisfyring, drevet flisproduksjon og skaffet seg erfaring med drift.

– Min opprinnelige tanke var å satse på energileveranse lokalt. Jeg så for meg at hver bonde skulle ha sitt eget fyringsanlegg, sier Rune Isachsen. Etterhvert kom ideen om å bygge større anlegg.

Bioenergi er fremtiden

Isachsen bygde biobrenselanlegg også ved Isachsen Entreprenørs anlegg i Solbergelva. Han hadde derfor skaffet seg betydelig kompetanse da Norsk Bioenergi tok kontakt. Isachsen hadde sett potensialet i å utvikle virksomheten fra gårdsovner til større anlegg.

– Jeg har tro på energi som bransje, er opptatt av å utnytte hele tømmerstokken og er sikker på at fornybar energi er fremtiden, sier Isachsen. Han minner samtidig om at det i lang tid var utfordrende å bygge ovner og at lave energipriser gjorde det krevende å drive lønnsomt.

– Bildet er annerledes i dag. Anleggene og selskapene verdsettes på en helt annen måte. Jeg er overbevist om at Solör Bioenergy Group som en industriell aktør er den beste til å ta utviklingen i Norsk Bioenergi videre, sier Isachsen.