Dette melder Norsk Fjernvarme. SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram i begynnelsen av mai, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 5,5 til over 5,9 milliarder kilowattimer med varme (TWh).

Medregnet noe produksjon som ikke omfattet av SSB-tallene, var totalen rett under 6 TWh, viser tall fra Norsk Fjernvarmes statistikknettsted fjernkontrollen.no.

En kjølig inngang på året og betydelig kundevekst blant de store fjernvarmeselskapene er hovedårsakene til økningen.

Fossil olje utgjorde 1,1 prosent av energien

Til tross for veksten i fjernvarmeproduksjonen i fjor, er fjernvarmens egen fossilbruk fortsatt lav. Fossil olje utgjorde bare 1,1 prosent av energien brukt til fjernvarme i fjor.

- Det er gledelig å se at fossilandelen holder seg på et historisk lavt nivå, til tross for at 2016 var et kaldere år enn 2015. Bruken av fossil olje er nå stort sett redusert til beredskapsbruk og i mange anlegg er den helt borte, sier Mellvang-Berg.

Fjernkjøling økte med 7,7 prosent

I tillegg til veksten innen fjernvarme, økte også produksjonen av fjernkjøling med 7,7 prosent i fjor, til 182 GWh.

- Fjernkjøling er et stadig viktigere produkt for bransjen og etterspørres i stadig større grad, spesielt i markedet for næringsbygg. Dette er en trend vi tror bare vil bli sterkere og sterkere, sier Mellvang-Berg.

Parallelt med publiseringen av SSB-statistikken torsdag, oppdaterte Norsk Fjernvarme nettstedet fjernkontrollen.no, som inneholder detaljert informasjon om hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet.

- Hvilke energikilder som er i bruk, varierer stort fra sted til sted og styres av hva som er tilgjengelig lokalt. På fjernkontrollen.no kan alle se hvor fjernvarmen kommer fra der de bor, sier Mellvang-Berg.

Tallene viser at fjernvarmen som distribueres i norske byer og tettsteder først og fremst er basert på lokale, fossilfrie energikilder. Det dreier seg om gjenvunnet overskuddsvarme fra industri eller avfall, forskjellige typer bioenergi eller storskala varmepumper. Mange steder har fjernvarmeselskapene satt flere slike fornybare kilder i system.

- Fjernvarme er byens egen energi. Bruken av den bidrar både til å erstatte fossile kilder i bygg og å avlaste kraftnettet i tettbygde strøk. Den frigjør elektrisitet som kan brukes til det grønne skiftet i andre sektorer, sier Mellvang-Berg.

Ved å sette sammen tallene på fjernkontrollen.no, er det mulig å rangere hvilke selskaper og byer som er de største innen fjernvarme.
Ikke overraskende er det de store byene Oslo, Trondheim og Bergen som dominerer listen.

- Fjernvarmen er nå en etablert løsning i de største byene i landet, men det bygges også nytt. I byer som Tromsø, Bodø, Sandefjord og Moss bygges det ny infrastruktur, mens for eksempel Lyse Neo er i gang med en stor utbygging i Stavanger/Sandnes-området. Lyse-prosjektet er spennende, siden det både vil øke produksjonen og fase ut bruken av fossil gass i området, sier Mellvang-Berg.