Dette melder Dansk Fjernvarme.

Fjernvarme er det mest effektive verktøyet for å fase ut naturgass i oppvarmingen av rom i Danmark. Dette viser den siste undersøkelsen utført av Dansk Fjernvarme blant de danske fjernvarmeselskapene, der selskapene har oppgitt hvor mange nye fjernvarmeforbrukere de har fått i 2023.

Totalt har det blitt 40 000 nye fjernvarmeforbrukere i 2023 ifølge undersøkelsen. Dette bygger videre på den momentumet selskapene har skapt etter energikrisen, der det ble satt fart på utfasingen av naturgass.

- Fjernvarmeselskapene har tatt på seg oppgaven med å fase ut naturgass og gjør det i store mengder, der vi gir alle i de enkelte lokalområdene muligheten til å bli med. Danmark har et mål om at vi skal få naturgassen ut av boligene våre, samtidig som vi har klare klimamål. Derfor er jeg utrolig stolt over å kunne konstatere at de danske fjernvarmeselskapene leverer på målene og markant reduserer bruken av naturgass, sier Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, og fortsetter:

- Fjernvarmeselskapene har i 2023 fulgt opp retningen som er vist av statsministeren, kommunenes varmeplaner, og samtidig fulgt opp etterspørselen fra forbrukerne. Det har vært et år der selskapene har vært utfordret av de fallende naturgassprisene, som har økt behovet for å sette inn mer energi i innsatsen for å sikre tilknytning til fjernvarmeprosjektene. Dette har de heldigvis lyktes med i stor grad, noe som sannsynligvis skyldes at boligeierne vektlegger trygghet og komfort i sitt valg av varmekilde, sier Kim Mortensen.

Fjernvarmeselskapene klare for utfasing av ytterligere 120 000 naturgasskjeler

I tillegg til å tilknytte nye fjernvarmekunder, har de danske fjernvarmeselskapene også arbeidet med prosjekter som skal tilknytte mange fjernvarmekunder i årene som kommer. I 2023 ble det godkjent prosjektforslag for konvertering av over 60 000 naturgasskunder. Ifølge en medlemsundersøkelse utført av Dansk Fjernvarme forventer sektoren å lage prosjektforslag i 2024 med et potensial for ytterligere 62 000 konverteringer fra naturgass, som vil konverteres kontinuerlig frem mot 2028.

- I tillegg til å ha gjort en stor innsats i utfasingen av naturgass de siste årene, har fjernvarmesektoren fortsatt svært store ambisjoner. Konkret forventes det å ligge over 120 000 potensielle konverteringer fra naturgass i prosjektforslagene for 2023 og 2024. Dette er en rekord vi ikke har sett maken til tidligere. Med prosjektene vil vi kontinuerlig konvertere naturgasskjeler til fjernvarme i årene som kommer. Men dette forutsetter at vi har de rette verktøyene for å innfri det enorme potensialet, sier Kim Mortensen.

Fjernvarmesektoren venter på anbefalingene fra NEKST-arbeidsgruppen for "farvel til gass i danske hjem". Men allerede nå er meldingen fra fjernvarmesektoren at det er et stort behov for å forlenge fjernvarmepuljen og tilføre flere midler, fastsette et tidspunkt for slutt på bruken av gass i boligoppvarmingen, samt forlenget levetid for investeringer i fjernvarmerør.

– Vi har allerede de nødvendige teknologiene for å stoppe vår bruk av fossil energi i boligoppvarmingen. Nå mangler vi bare politisk handling for å sikre at vi kan innfri hver enkelt teknologis potensial, og at vi innen fjernvarmen kan fortsette det ambisiøse tempoet for konverteringer til grønn fjernvarme. Vi håper at NEKST-anbefalingene kan bidra til det momentumet som ble lagt i 2022 og 2023. Spesielt fjernvarmepuljen er det mest effektive verktøyet i utfasingen av naturgass, fordi den bidrar som sikkerhet for selskapenes store investeringer og er med på å øke tilknytningen til prosjektene, sier Kim Mortensen.

Fjernvarmepuljen åpnet torsdag 1. februar med 150 millioner kroner, der fjernvarmeselskapene allerede mandag 5. februar hadde søkt om 399,9 millioner kroner fordelt på 41 søknader. 12 søknader har så langt mottatt en reservasjon for tilskudd fra fjernvarmepuljen.