Veilederen har det tekniske navnet "Veiledning til NS-EN 12828:2012+A1:2014 — Vannbehandling i lukkede energianlegg", og er basert på de seneste bransjestandarder innenfor vannbehandling samt mangeårig erfaring fra en samlet VVS bransje, melder Kompa AS.

 Veilederen gir teoretiske forklaringer til-, og praktiske anbefalinger for prosjektering, drift og vedlikehold av lukkede varme- og kjøleanlegg med spesielt hensyn til norske forhold. 

Et samarbeidsprosjekt

Den nasjonale veilederen er utarbeidet etter anmodning fra Standard Norges komitè for Bygningers varme- og kjøleanlegg (SN/K 33). 

Målet har vært å lage en veileder som forenkler prosessen med å prosjektere, installere og drifte energieffektive løsninger for lukkede energianlegg.

En objektiv og uavhengig tilnærming 

Fra det produkt- og leverandøruavhengige rådgivningsselskapet Kompa AS har fagekspertene Maria Råken og Van Ha Doan vært engasjert som prosjektledere i arbeidet med å utforme veilederen. 

Sammen med Torstein Hofvind Solhaug fra Zidjemans Consult AS har deres samlede kunnskap og erfaring vært avgjørende for å skape en nyttig og lettfattelig veileder hele bransjen kan stille seg bak, ifølge Kompa AS.

- Veilederen representerer en viktig milepæl i arbeidet med å sikre bærekraftige og energieffektive løsninger for varme- og kjøleanlegg i Norge. Den bidrar til å styrke bransjens kunnskap og praksis innen fagområdet og fremmer driftsforbedringer og energibesparelser, noe som er positivt for både klima og miljø, sier Maria Råken i Kompa AS.

- Følger man veilederen, vil man kunne minimere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift. Man vil også kunne øke levetiden på anleggene, som igjen vil føre til redusert energiforbruk og mindre driftskostnader. Med tanke på dagens fokus på energieffektivitet og miljøvennlige løsninger, vil denne veilederen være et viktig verktøy for å sikre bærekraftige løsninger, sier Van Ha Doan i Kompa AS

Målgruppe og forventninger til veilederen

Veilederen vil være et verdifullt verktøy for alle som arbeider med varme- og kjøleanlegg, inkludert VVS-aktører, rådgivere, entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige, men egner seg spesielt godt for VVS-aktører, rådgivere, entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige som ønsker å øke levetiden på anleggene sine, redusere energiforbruket ved anleggene og dermed også redusere driftskostnadene forbundet med disse.

 Ved å følge veilederens anbefalinger kan man nemlig forlenge anleggenes levetid, redusere energiforbruket og driftskostnadene, og minimere risikoen for korrosjon og dermed sikre kostnadseffektiv drift.

Aktuelle standarder og innhold

Veilederen er utarbeidet som et samlende dokument basert på arbeidet Standard Norge har lagt ned i den kommende europeiske standarden PrEN17671 og revidering av EN14336 og EN12828.

 Brukere av veilederen får en teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå og medføre korrosjon samt beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg. Videre gir veilederen en komplett oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram, med beskrivelser av tilgjengelig metodikk. Veilederen gir også informasjon om oppfølging av væskekvalitet, kjemisk og mekanisk rens av anlegget, kontrollrutiner og mer.

Veilederen kan lastes ned her!