Ringerike Boligstiftelse driver og forvalter rundt 650 leiligheter med kommunen som eneste leietaker. Ringerike boligstiftelse hadde tidligere kun forvaltningsansvar, men siden to år tilbake har de også overtatt ansvaret for drift og vedlikehold.

– Vi jobber mye med ny teknologi og velger å bruke smarte tekniske løsninger som forbedrer for våre leietakere og letter arbeidet vårt, forteller Jan-Ove Øiahals, driftssjef i selskapet, ifølge en pressemelding fra Smartvatten.

Blant annet bruker driftsteknikerne droner for å inspisere tak og termodroner for å oppdage lekkasjer på tak som ligger utenfor byggets lukkede system.

Ringerike Boligstiftelses eiendommer ligger i Ringerike kommune, som har noen av de høyeste vannavgiftene i Norge.

– Vann koster penger, og vannlekkasjer kan koste oss flere millioner NOK per år. Smartvattens løsning passer godt inn i vår teknologivennlige virksomhet og forbedrer muligheten vår til å kontrollere vannstrømmene betydelig, sier Jan-Ove.

Redusert vannforbruk med 7 prosent

I snart ett år har Ringerike Boligstiftelse hatt Smartvattens system aktivert i seks eiendommer. Neste skritt er å koble på ytterligere eiendommer.

– En time etter at vi koblet oss til Smartvatten, oppdaget vi den første vannlekkasjen, og en dag senere enda en. Vi har avverget flere store vannlekkasjer og fikset mange mindre lekkasjer i denne første perioden. Totalt har vi redusert vannforbruket vårt med 7 prosent, noe som gir store økonomiske besparelser, bare på de seks eiendommene vi nå har gjennomført pilotprosjekt på. Besparelsen vil bli enda større når vi snart kobler til flere eiendommer, forteller Jan-Ove.

Sparer nesten 1 million NOK årlig

For å forklare besparelsene som bruken av Smartvattens løsning innebærer for Ringerike Boligstiftelse, forteller Jan-Ove om et rennende toalett på en av eiendommene deres. Toalettet lakk 639 liter vann per time, noe som ga en kostnad på cirka 2 030 NOK per døgn.

Jan-Ove Øiahals, driftssjef i Ringerike Boligstiftelse. Foto: Smartvatten
Jan-Ove Øiahals, driftssjef i Ringerike Boligstiftelse. Foto: Smartvatten

– Uten tiltak ville toalettet kostet oss nærmere 122 000 NOK etter 120 dager. Da har jeg ikke tatt hensyn til den økonomiske besparelsen det innebærer å unngå evakuering av beboere ved en større vannskade, eller å legge personalressurser på feil ting, forklarer Jan-Ove.

Med tanke på den totale besparelsen, der han inkluderer kostnader som oppvarming av vann, vannskader og personell, ser tallene enda bedre ut.

– Beregnet på 60 eiendommer ville vi kunnet spart årlig 3 360 kubikk vann, nærmere 947 300 NOK og cirka 12 700 kilogram CO2e. Det er lett å konstatere at Smartvatten sparer oss for mange kostnader og er et veldig godt hjelpemiddel for å redusere vannforbruket vårt. Det hjelper oss også å være et forbilde for resten av kommunen og bidra til det grønne skiftet, konstaterer Jan-Ove.

Mer effektiv håndtering av målerdata

Takket være at vannmålerne nå avleses med fjernavlesning, blir hele prosessen med å samle inn målerstand betydelig enklere.

– Tidligere måtte vi ofte gjøre estimater på vannforbruket, i tilfeller der rapporteringen kom inn for sent fordi for eksempel en tekniker var syk. Dessuten kan vi nå bruke teknikerne våre der de virkelig trengs og ikke sløse deres tid på å lese av vannmålere. Vi minimerer også risikoen for at menneskelige feil fører til at feil tall rapporteres inn, sier Jan-Ove.

En annen verdsatt funksjon er alarmen som utløses i tilfeller der vannforbruket avviker.

– Når en alarm går, kan vi raskt se i telefonens app og gjøre en første vurdering om utrykning er nødvendig. Tidligere måtte vi reise på alle alarmer som kom inn fra beboerne, nå kan vi i sanntid se om kontroll kan vente til neste dag eller om vi må rykke ut midt på natten. Jeg elsker virkelig alarmfunksjonen, sier han.

- Alle bør ha smart vannkontroll

Jan-Ove anbefaler varmt Smartvattens løsning til alle som jobber med eiendommer.

– Smartvatten gir oss riktig informasjon og hjelper oss å oppdage og utbedre lekkasjer umiddelbart. Kostnadene for å bruke Smartvatten har vi spart inn på mindre enn ett år, noe som i seg selv er et sterkt argument for at alle bør bruke løsningen.

Jens Karlsson er den hos Smartvatten som har hatt den primære kontakten med Jan-Ove og teamet hans. Han gleder seg over suksessene som Ringerike Boligstiftelse har hatt etter at de installerte Smartvattens løsning.

– Det er fantastisk gøy at vår løsning hjelper Boligstiftelsen å beholde sin posisjon i forkant og støtter dem i deres proaktive arbeid rundt vannforbruk. Jeg ser veldig frem til vår videre felles reise der vi skal utvide samarbeidet og sørge for at de effektiviserer sitt vannforbruk enda mer og forebygger kommende vannskader, sier han.