- Nordea Liv Eiendom har utarbeidet en miljøhandlingsplan for energi, vann og avfall for perioden 2020-2024. Vi hjelper til med å gjennomføre tiltak innen alle disse områdene, slik at de kan nå sine fastsatte mål, sier Kristoffer Ramm, seniorrådgiver hos Malling & Co i en melding fra Smartvatten.

I Nordeas miljøhandlingsplan må vannbesparende tiltak gjennomføres i forbindelse med bytte av sanitærutstyr. Dette gjelder både ved større renoveringsprosjekter og ved bytte av enkeltutstyr. Takket være samarbeidet mellom Malling & Co og Smartvatten kunne Nordea tilbys en effektiv løsning som hjelper dem med å enklere og mer effektivt nå sine mål.

- Smartvatten er en enkel løsning som gir porteføljeinnehavere en god oversikt over vannforbruket. Smartvatten er effektivt til å oppdage eksisterende lekkasjer samt for tidlig oppdagelse og reparasjon av fremtidige lekkasjer, mener Ramm, og får støtte fra kollegaen Knut Erik Heier», driftssjef hos Malling & Co.

- Ettersom vi har brukt Smartvattens løsning tidligere, visste vi at den fungerte og ga positive resultater. Vi så hvordan denne løsningen kunne hjelpe Nordea med å nå sine klimamål på en enkel og effektiv måte. Derfor presenterte vi løsningen for Nordea, som var positive til tilbudet, sier han.

Kristoffer Ramm, seniorrådgiver hos Malling & Co. Foto: Smartvatten
Kristoffer Ramm, seniorrådgiver hos Malling & Co. Foto: Smartvatten

Oppdaget vannlekkasje umiddelbart

Siden begynnelsen av året har Nordea brukt Smartvattens løsning. Totalt er det installert 21 målepunkter fordelt på eiendommer i Stavanger, Oslo og Bergen. I slutten av januar fikk Nordea sin første samling av dataene.

- Vi så umiddelbart en vannlekkasje som vi kunne utbedre, et bevis på at løsningen fungerer og gir god effekt. Innen 24 timer kunne vi oppdage lekkasjen, starte feilsøkingen og kartlegge årsaken. Hvis vi ikke hadde hatt Smartvattens løsning installert, ville vi aldri oppdaget lekkasjen, konstaterer Knut Erik.

En ytterligere fordel er den enkle installasjonen, der det ikke trengs inngrep i eksisterende vannsystem.

- Installeringen er vanligvis en faktor som øker kostnadene, men nå handler det om at vi selv enkelt monterer en leser utenpå vannmåleren, sier Heier.

Fleksibel og effektiv løsning

Siden all data samles inn, gir det mulighet for å gå tilbake i tid og se på forbruket, noe som skaper større fleksibilitet for brukeren som ikke trenger å utføre en manuell avlesning på et eksakt tidspunkt.

- Det er verdifullt at vi på minuttet kan se forbruket og oppdage avvik, også fra kontoret til en tid som passer oss og uten å måtte besøke stedet. Å kunne feilsøke og oppdage lekkasjer, uavhengig av hvor de er i systemet, på avstand fra datamaskinen vår, letter og effektiviserer vannkontrollen vår samtidig som det sparer tid og penger, fastslår Heier.

Utvidet samarbeid i fremtiden

For Nordea Liv Eiendoms sin del betyr Smartvattens løsning at de nå kan ta med vann som en egen post i sin bærekrafts rapport. De kan også dra nytte av poeng i arbeidet med flere miljøsertifiseringer, for eksempel GRESB.

- Vi har allerede begynt å tilby Smartvattens løsning til flere kunder. Vi ser absolutt en verdi for kunden, og det er virkelig en investering som kunden veldig raskt kan tjene inn, også vi. Det er nok å utbedre en mindre lekkasje, så har kostnaden betalt seg, forteller Knut Erik.

- Selv om vi for øyeblikket har god tilgang på vann i Norge, er det viktig å se fremover og tilpasse oss en fremtid der det kanskje ikke er like tilgjengelig. Fremtidig mangel kan føre til økte kostnader. Dessuten er det nødvendig å fokusere på vannforbruket for å tilpasse seg EU-kravene, legger Ramm til.

Jens Karlsson i Smartvatten. Foto: Smartvatten
Jens Karlsson i Smartvatten. Foto: Smartvatten

Ser frem til det utvidede samarbeidet

- At to så betydelige aktører på det norske eiendomsmarkedet nå viser vei og prioriterer vann som en verdifull ressurs og inkluderer den tydelig i en bærekrafts strategi, er fantastisk. At Smartvatten, med vår teknologi og data-drevne tilnærming til vannforbruk, får være med på å bidra til at Malling & Co Forvaltning og Nordea Liv Eiendom blir et foregangseksempel for bransjen med sine klimamål, føles veldig bra, sier Jens Karlsson hos Smartvatten.

For eiendomsselskapet Malling & Co Forvaltning, som er en del av Norges ledende eiendomsrådgiver Malling & Co, er sikre eiendommer, effektiv drift, energi og miljø stadig i fokus. Selskapet arbeider kontinuerlig med å utvikle innovative og verdiskapende løsninger for de kommersielle eiendommene de forvalter. En av Malling & Co Forvaltnings kunder er Nordea Liv Eiendom.