Dette melder partene i en pressemelding.

Ambisjonen er å utvikle en bærekraftig, fleksibel og fremtidsrettet energiløsning hvor lokal spillvarme utnyttes inn på fjernvarmenettet. Det er planer om å utnytte spillvarme fra Coop inn på nettet.

Avtalen gjelder i første omgang i 5 år med mulighet for forlengelse. Oppstart for første bygg er i august 2021, da Porsche Center Gardermoen etableres med satsing på nye el-biler.

Partene vil samarbeide om å utvikle forslag til energi- og kostnadseffektive løsninger for området som sikrer en bærekraftig utvikling og der tiltak i bygg, energisystem, energiløsninger og transport bygger opp under de helhetlige løsningene for Gardermoen Næringspark.

- Oslo Airport City representerer nåtidens kanskje viktigste by- og stedsutvikling i form av flerkjernet knutepunktutbygging. Innovative, økonomisk bærekraftige og urbane kvaliteter blir kommersielle magneter og regionale «vekstdrivere» i en langsiktig satsning på kollektivbasert infrastruktur, sier Thor Thoeneie, direktør i Oslo Airport City.

OAC skal utvikle en ny bydel som ligger tett ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Jessheim. OAC har høye ambisjoner med tanke på å utvikle en bærekraftig bydel.

- Som Europas største produsent av fornybar energi ønsker vi å bidra til en bærekraftig og energieffektiv utvikling av fjernvarme i nye, spennende områder som Oslo Airport City, sier Svein- Ove Slinde, Direktør i Statkraft Varme.

Kjølebehovet dekkes med frikjøling

Samarbeidsavtalen innebærer at Statkraft skal utvikle og levere en bærekraftig, fremtidsrettet og fleksibel energiløsning for området. Dette blant annet gjennom utvikling av ett lavtemperatur fjernvarmenett som gir mulighet for bruk av spillvarme. Gjennom samarbeidet er det også ambisjon om å dekke kjølebehovet i området med fjernkjøling basert på frikjøling.