Dette melder FutureBuilt. 

– Jeg er glad for at også Det kongelige hoff er med på den nødvendige omstillingen til bærekraftige løsninger. Jeg er imponert over hvor utrolig fint bygget har blitt. Og jeg er stolt over at vi har nådd målene vi har satt, sa Kronprins Haakon da han mottok FutureBuilt-plaketten.

Og plaketten var som en stafettpinne gjennom arrangementet. Som partner i FutureBuilt var det Oslo kommune som fikk æren av å starte plakettstafetten. Varaordfører Abdullah Alsabeegh overrakte FutureBuilt-plaketten til administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg, som representerte utbygger for prosjektet. Nikolaisen ga plaketten videre til oppdragsgiver Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), representert ved statssekretær Gunn Karin Gjul, og det var Gjul som fikk æren av å overrekke plaketten til Kronprinsen.

Gjul understrekte at Logistikkbygget spiller en viktig rolle i sikkerhetsarbeidet som har blitt gjennomført ved De kongelige eiendommer de senere årene. Logistikkbygget skal huse Slottets post- og varemottak og bidra til sikker håndtering ved at alle leveranser går til det frittstående logistikkbygget i stedet for direkte opp til selve slottsbygningen. Bygget rommer også blant annet driftslager og ulike sikkerhetsfunksjoner.

Blant tiltakene som trekker i riktig retning er byggets plassering i Stallgården, delvis inn i terrenget mot Dronningparken. Det gjør bygget lite utsatt for snø og vind. Solcellepanel på deler av taket genererer energi til bygget, og sedum på deler av taket isolerer både mot sommervarme og vinterkulde. Foto: FutureBuilt

Et miljøbygg

Logistikkbygget er oppført med strenge miljøkrav både til anleggsfasen og det ferdige bygget. Det innebærer blant annet krav om minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp fra transport, energi og materialer både under oppføring og i drift.

I sin tale la Harald Nikolaisen vekt på at det i prosjektet har vært stort fokus på bærekraft.

– Det har vært en ambisjon at Logistikkbygget skal være et plusshus – et bygg som produserer mer energi enn det forbruker målt over to års drift. Så langt er resultatene positive, fortalte Nikolaisen.

– Hvis vi nå får litt sol og medvind resten av året, kommer dette bygget til å levere mer energi enn det bruker, slo Nikolaisen fast.

Bygget er plassert i Stallgården med Den kongelige stall som nærmeste nabo. Stallbygningen og Dronningparken omkring skal behandles som fredet, og Logistikkbygget skulle harmonere med begge.