Dette melder NVE.

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Statnett har nå ferdigstilt den første innrapporteringen.

– Tallene viser at nesten all vannkraft som er produsert i Sør-Norge de siste ukene, er vann det ikke er mulig å lagre. Det betyr at produsentene i sommer har fulgt oppfordringene fra myndighetene og spart på vannet der de kan, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

For uka som gikk viser tallene at det var en liten økning i kraftproduksjonen. Rapporteringen tyder på at årsaken er høyere priser i Europa. I tillegg er det produksjon som er nødvendig for å oppfylle ulike konsesjonskrav og krav som er satt av hensyn til miljøet, som minstevannføring.

– I tiden framover vil vi se at tallene fra kraftprodusentene varierer fra uke til uke. Det samme gjelder variasjon i magasinfylling. Det er helt naturlig i det norske kraftsystemet, der vi er avhengige av været. Men det er svært viktig at vi fortsetter den langsiktige trenden, og holder igjen vannet som kan brukes til å produsere strøm til våren, slik at det lagres i vannmagasinene, understreker Nordberg.

Økt produksjon og høyere priser

– Kraftproduksjonen økte i de tre sørlige prisområdene i forrige uke, men var fremdeles lavere enn tilsvarende uke de siste ti årene, sier Nordberg.  

Etter to uker der kraftflyten har gått inn i det sørlige Norge, gikk det samlet sett mer kraft ut av det sørlige Norge forrige uke. Denne delen av landet har vanligvis høyere nettoeksport på denne tiden av året, enn det vi så i uka som gikk.

Også prisene gikk opp i forrige uke, både i Europa og i Norge. Nord-Norge var det eneste området i landet hvor prisene gikk ned.

–  Økte brensels- og CO2-priser, og lavere vindkraftproduksjon i Europa er viktige årsaker til prisøkningen også her til lands. I nord har derimot økt vindkraftproduksjon og begrenset nettkapasitet ut av landsdelen bidratt til en prisnedgang, avslutter Nordberg.

Kraftsituasjonen framover  

Magasinene er i ferd med å fylles opp. Videre utover høsten blir nedbøren viktig.  

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.  

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake på vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.