Dette melder NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 34.

Den totale produksjon i det sørlige Norge er for tiden på et lavt nivå. I Sørvest-Norge (NO2) økte produksjonen litt i uka som var. Økningen skyldes mer vindkraftproduksjon, mens vannkraftproduksjon hadde en liten nedgang.

– Eksporten av kraft fra sørlige Norge er lav for årstiden sammenliknet med de siste ti årene. Det til tross for at prisene i landene rundt oss er svært høye, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Magasinfyllingen holder seg stabil

I Nord-Norge er magasinfyllingen nå over historisk maksimumsnivå, mens det tørre været fortsetter i sørlige Norge. Til tross for at det var tørt og lite tilsig i de sørlige områdene, NO1, NO2 og NO5, økte magasinfyllingen samlet marginalt i uka som var.

–  Med tørt vær og lite tilsig kan vi heller ikke forvente at magasinfyllingen øker den nærmeste tiden, fortsetter Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Det er små variasjoner fra forrige uke i den produksjonen som rapporteres inn fra sørlige Norge. NVE har hatt dialog med enkelte produsenter for å få innsikt i risikovurderingen som produsentene gjør.

– Det produseres fortsatt svært lite kraft. NVE har hatt gode møter med enkelte produsenter om risikovurderinger og behovet for å ha kraft gjennom vinteren. Det er de enkelte produsentene som selv skal foreta beslutninger om produksjon og disponering av kraften, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Vi er i en tid på året der magasinfyllingen normalt øker. Det er variasjoner fra uke til uke. Videre utover høsten blir nedbøren viktig.

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.