Dette melder NVE i kraftsituasjonsrapport for uke 35.

– Kraftproduksjon i sørlige Norge var den laveste vi har sett på ti år. For Sørvest-Norge (NO2) var produksjonen nesten halvert sammenliknet med uka før. Rundt en tredjedel av kraftforbruket sør i Norge ble dekket av import, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Lite nedbør førte til at magasinfyllingen både i Norge som helhet og det sørlige Norge gikk noe ned. Rapporteringsordningen for vannkraftprodusentene i sørlige Norge viser at det er svært lite produksjon fra vann som kunne vært spart frem til vinteren, sier Nordberg.

I Europa økte vindkraftproduksjon og gassprisene falt. Det førte til lavere kraftpriser på kontinentet.

– Samtlige utenlandsforbindelser i sørlige Norge hadde nettoimport i forrige uke, sier Nordberg.

Mindre vindkraftproduksjon og høyere forbruk bidro til at strømprisen økte i Midt- og Nord-Norge.

Magasinfyllingen går noe ned

– For Norge totalt gikk fyllingsgraden litt ned. Det gjorde den også for det sørlige Norge. Tørke og lite tilsig preget de sørlige områdene, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen var 515 GWh i uke 35. Dette er en nedgang fra uke 34. Det var også nedgang i produksjon fra vannmagasiner som i stor grad kan lagre vann for bruk gjennom vinteren.

– Produksjonen i sørlige Norge har gått ned. Det må forventes ukentlige variasjoner, men trenden de siste ukene har vært lav vannkraftproduksjon. Mye produseres nå for å overholde bestemmelser i konsesjonsvilkår – som å opprettholde minstevannføring, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser