Inga Nordberg, NVE. Foto: Stig Storheil, NVE
Inga Nordberg, NVE. Foto: Stig Storheil, NVE

Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 39.

– Selv om det har vært en tørr høst har ikke magasinfyllingen gått ned. Årsaken til det er lav produksjon og at det sørlige Norge har importert mer kraft enn vi har eksportert de siste fem ukene, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Siden slutten av august har importen til det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) dekket rundt 30 prosent  av forbruket. Foreløpige tall viser at 36 prosent av importen kommer fra Midt-Norge (NO3), mens de resterende 64 prosentene er fra utlandet.

Lav kraftproduksjon og økt fyllingsgrad i sør

Tallene for den siste uken viser også at det har vært en nedgang i vannkraftproduksjonen.

– Kraftprodusentene ligger godt under produksjonsnivået de har hatt de siste ti årene. Sammen med økt nedbør bidro det til at magasinfyllingen i det sørlige Norge økte i forrige uke, sier Nordberg.

I det sørlige Norge gikk magasinfyllingen opp med 2,9 prosentpoeng. Det var oppgang i alle de tre sørlige prisområdene. Magasinfyllingen i disse områdene ligger nå 3 prosentpoeng over historisk minimum for uken.

Lavere priser i sør

I uke 39 gikk prisene ned i det sørlige Norge. Årsaken er blant annet økt vindkraftproduksjon i Norden og på kontinentet. Gjennomsnittsprisen for uken var 254 øre/kWh.

I Midt- og Nord-Norge gikk prisene noe opp, spesielt i timer med lav vindkraftproduksjon og høyt forbruk. Gjennomsnittsprisen for uken i Midt-Norge (NO3) var 64 øre/kWh, og 33 øre/kWh i Nord-Norge (NO4).

Kraftsituasjonen framover  

Det kan fortsatt komme mer nedbør. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i det sørlige Norge kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også fremover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.