Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 37.

–  De siste ukene har det vært importert kraft til det sørlige Norge, både fra utlandet og andre norske prisområder. Magasinfyllingen i sørlige Norge holder seg jevn og magasinene tappes ikke ned. Dette skjer til tross for at det har vært lite nedbør den siste tiden, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

I Europa var det mye vindkraftproduksjon, som bidro til lavere kraftpriser og mer import til Norge.

– Lave priser på kontinentet bidro til at det også denne uken ble netto import til sørlige Norge og Norge som helhet, sier Nordberg.

I sørlige Norge ble prisene redusert med 20 prosent fra uka før, mens de økte med over 50 prosent i Nord-Norge (NO4). Økningen i nord skyldtes lite vindkraftproduksjon, økt forbruk og høye priser i Nord-Sverige.

Liten økning i magasinfyllingen

Magasinfyllingen i sørlige Norge økte med 1,1 prosentpoeng. Mer nedbør bidro til å øke fyllingsgraden i flere områder.

– Fyllingsgraden fikk en liten økning i Sørvest-Norge, på Østlandet og i Midt-Norge. Nord-Norge fikk en nedgang på grunn av lite nedbør, sier Nordberg.

Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: NVE
Direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. Foto: NVE

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk ned til 382 GWh i uke 37. Med små variasjoner fortsetter trenden med lav vannkraftproduksjon i sørlige Norge.

– Totalt for de sørlige prisområdene gikk den innrapporterte produksjonen ned. Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen hadde en liten fra 19 GWh til 25 GWh, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.