Med den nye stasjonen begynner transportfirmaet UKK-Express, som opererer i Nord-Finland, å bruke biogass med to gasskjøretøyer i år. Hensikten er å øke antallet gassbiler i fremtiden, melder Gasum.

Den nye stasjonen ligger på industriområdet i Rovaniemi, nær vei E75 sør for Rovaniemi sentrum. Beliggenheten er utmerket for trafikk i både nordlig og sydlig retning.

Stasjonen har vært meget velkommen og betjener både tungtrafikk og personbiler – man får både flytende og komprimert gass fra stasjonen.

– Rovaniemi er en viktig utvidelse av Gasums nettverk av stasjoner i Lappland. Også i Nord-Finland finnes det nå utmerkede forutsetninger for å redusere utslippene fra veitransport betydelig ved å bruke biogass i stedet for fossile brensler. Gasum har som mål å gjøre det mulig å bruke gass på alle hovedveier innen veilogistikk i Finland og Sverige, sier Juho Kurra, Head of Business, Traffic Finland i Gasum.

– Det eneste realistiske og økonomisk fornuftige alternativet

Transportfirmaet UKK-Express håndterer godstrafikk mellom Lappland og Nord-Finland samt mellom øvrige Finland, Skandinavia og Europa. Den daglige hovedveien Helsingfors–Rovaniemi samt distribusjonsnettet til Nord-Finland og Lappland utgjør kjernen i transportfirmaets tjenester.

Administrerende direktør for UKK-Express, Jukka Uimaniemi, sier at stasjonen i Rovaniemi for første gang gjør det mulig å bruke gassbiler innen selskapets hoveddistribusjonsområde. UKK-Express starter i år et forsøk med en biogasslastebil og en biogasstilhenger, men hvis alt går bra, er hensikten å øke antallet biogassbiler neste år.

– Vårt mål er å redusere utslippene betydelig fra vår virksomhet innen 2030, og vi har lenge planlagt å investere i gasskjøretøyer. Etter min mening er biogass for øyeblikket det eneste realistiske og økonomisk fornuftige alternativet for å redusere utslippene fra transport i Nord-Finland betydelig, sier Uimaniemi.

Utslippsreduksjoner på en kostnadseffektiv måte allerede i dag

Logistikk- og transportfirmaer har en nøkkelrolle når det gjelder å redusere utslipp fra nordisk veitransport, hvor kjørelengdene er lange og utslippene mange ganger større enn for personbiler.

Bruken av biogass som drivstoff er en kostnadseffektiv måte å redusere utslippene fra veitransport allerede i dag. Utslippene ved bruk av biogass er i gjennomsnitt 90 prosent lavere gjennom hele livssyklusen sammenlignet med tradisjonelle fossile brensler.

Gasums strategiske mål er å levere 7 TWh fornybar gass per år til det nordiske markedet innen 2027, hvilket er fire ganger så mye som nå. Dette innebærer en årlig samlet utslippsreduksjon på 1,8 millioner tonn karbondioksid hos Gasums kunder.