Dette melder Rema 1000.

Ifølge Miljødirektoratet er nullutslipp fra tungtransporten et av de viktigste klimatiltakene i norsk ikke-kvotepliktig sektor. REMA Distribusjon og Uno-X ønsker å bidra, både ved å kutte egne utslipp og ved å gjøre overgangen til elektrisk tungtransport enklere for andre. 

85% av REMA Distribusjon sitt COfotavtrykk kommer fra veitransport og ambisjonen er at i løpet av 2026 går egeneide kjøretøy på el- eller biogass, mens i 2030 skal all transport være mer klimavennlig.

Nytt solcelleanlegg

I november 2022 stod ny distribunal i Narvik klar hvor tilrettelegging for elektrifisering av tungtransporten ble en viktig del. Solcelleanlegg samt et effektivt energikonsept sikrer tilstrekkelig energi for å møte overgang til grønnere varetransport.

Dagligvarer ankommer Narvik med tog, og fraktes derfra med elektrisk trekkvogn til distribunalen i Bjerkvik. I første omgang kommer REMA 1000 butikkene i Ofoten og indre Troms til å få distribuert varer med elektrisk trekkvogn fra distribunalen, samt at bilen kan benyttes for returfrakt av sjømat og andre varer som skal transporteres med tog fra Narvik.

Åpen for alle transportører

Uno-X Mobility skal bli en ledende aktør på å bygge infrastruktur til underveislading for tunge kjøretøy. Selskapets første ladestasjon for tungtransport i nord er plassert ved søsterselskapet REMA Distribusjon i Bjerkvik. Dette er en sentral plassering for flere aktører i nord, og laderen vil være åpen for alle transportører for å gjøre det enklere å bytte til elektriske lastebiler.

- Laderen fra Uno-X Mobility blir tilgjengelig for både transportører som kjører for REMA Distribusjon og eksterne for å få fart på det grønne skiftet. Vi som en stor aktør må ta vårt samfunnsansvar, sier Henric Dahlstrøm, daglig leder ved REMA Distribusjon sin distribunal i Narvik.