– Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring. Vi har arbeidet lenge med å få på plass en lengre korridor der vi hver dag gjennom hele året utelukkende bruker lastebiler på fornybar energi til å frakte pakker og gods. Vi har et tosifret antall transporter som kjører denne strekningen hver dag, så dette er et miljøtiltak som vil merkes, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt, ifølge en pressemelding.

Totalt er det fem lastebiler som benytter biogass som driftes på strekningen Oslo-Stokke-Oslo. I løpet av kort tid vil også noen elektriske lastebiler bli satt inn på denne ruten.

– Vi har høy aktivitet og frakter hver dag mye pakker og gods mellom Vestfold og Oslo. Strekningen disse lastebilene kjører i løpet av ett år, er nærmere 15 ganger rundt jordas omkrets. Utslippskuttet tilsvarer det årlige utslippet fra 182 dieselpersonbiler, fortsetter Aamodt.

Skal fase ut fossile kjøretøy innen 2030

Milepælen er viktig med tanke på konsernets strategi om å fase ut fossile kjøretøy innen 2030. Da skal også alle konsernets egeneide kjøretøy benytte fornybar energi. I dag har Posten Bring landets største flåte av kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder, med totalt 2.972 kjøretøy.

HR-direktør Margrethe Aamodt i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring. Foto: Posten Bring
HR-direktør Margrethe Aamodt i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring. Foto: Posten Bring

– Oslo-Stokke er den aller første strekningen vi har gjennomført en slik omstilling med tyngre kjøretøy. På lengre sikt skal vi koble sammen de ulike landsdelene i Norge med tunge kjøretøy som bruker fornybar energi, slik som biogass og elektrisitet. Et viktig grep vi nå gjør er å bygge en nasjonal ladeinfrastruktur ved terminalene våre, slik at vi sikrer oss kapasitet på lading av kjøretøyene som kommer i årene framover, avslutter Aamodt.