Dette melder geo365.no.

I nyhetsbrevet Supply Chain for februar, presenterer analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energy hvor mye som har blitt og vil bli investert på tilbudssiden i det globale energimarkedet.

I 2019 ble det totalt gjort investeringer for mer enn 1 000 milliarder amerikanske dollar (USD). Brorparten gikk til prosjekter innen olje og gass. I koronaåret 2020 falt investeringene til om lag 900 milliarder USD, og siden har de steget til nær 2019-nivået.

I det store bildet er det fornybar energi som ser vekst i investeringene på bekostning av olje og gass.

Vekstvinneren i perioden 2019 – 2023 er verken havvind, vind på land, solkraft, olje, gass, kjernekraft eller vannkraft. Det er geotermisk energi med en gjennomsnittlig vekst (CAGR) i de globale investeringene på 20 prosent.

CCS (karbonhåndtering) og hydrogen er vinnere hva gjelder vekst (henholdsvis 76 prosent CAGR og 91 prosent CAGR), men de er ikke energikilder (hydrogen er en energibærer, mens CCS hverken er energikilde eller -bærer).

Geotermisk energi, og også CCS og hydrogen, er fortsatt små i nominelle investeringer, melder geo365.no.