Forslaget er at det gis statlig støtte på 10.000 kroner til selve tiltaket med å skifte ildsted og sikre forsvarlig gjenvinning. Dette tiltaket er et ENØK-kinderegg, mener Norsk Varme. 

Det vil umiddelbart avlaste det sentrale strømbehovet og redusere partikkelutslippet. I tillegg vil det spare husholdningene for energiutgifter framover. Innretningen på tiltaket vil også ha en sosial profil ved at alle får lik støtte til selve utskiftingen, mens den enkelte får avgjøre kostnad for modellen som velges.

– Forslaget blir nå spilt inn bredt til myndighetene, sier styreleder Brede Børud i Norsk Varme.