Dette skriver Norsk Varme i en pressemelding.

I dag betaler myndighetene ca. to tredeler av strømforbruket ditt. Med kulda har strømprisene gjort et byks, uten at husholdningene merker det nevneverdig på lommeboka. Strømstøtten gjør at det ikke er nødvendig å bruke alternative oppvarmingskilder. I 2022 stimulerte Regjeringen strømforbruket med 32,6 milliarder kroner. For 2024 bevilger Stortinget forsiktige 10 milliarder. Om bare en brøkdel av dette hadde vært brukt til varige tiltak som strømstyring, solenergi eller vedfyring kunne vi høstet fruktene av pengebruken i lang tid. Nå går pengene rett ut av vinduet, ifølge Norsk Varme.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme. Foto: Norsk Varme
Brede Børud, styreleder i Norsk Varme. Foto: Norsk Varme

Har Regjeringen glemt vedfyring?

I Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering, som ble lagt frem i høst, nevnes ikke vedfyring med ett ord. Strømfyrte varmepumper omtales hele ni ganger.

– I Norge har vi vært bortskjemt med billig strøm i lang tid. Nå som strømprisene er på nivå med de europeiske prisene blir det tydeligere at elektrisitet er for dyrebart til å svi av til oppvarming. Myndighetene må vri oppvarmingskildene mer i retning av fornybare energikilder, som ved, solfangere og solceller, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner.

Vedfyring representerer et enormt potensial som kan utløses raskt. Nordmenn henter ut 5-6 TWh fra vedfyring pr år (SSB). Potensialet i det som er av ovner i Norge i dag er ca. det dobbelte, bare ved å bruke mer ved. Med utskifting av alle ikke-rentbrennende ovner som er mer enn 20 år gamle kan vi trolig tredoble energiproduksjonen i norske husholdninger til 15 TWh, mener Norsk Varme. Det er like mye vindkraft som det er i Danmark (Energifakta Norge).

Beregninger fra Norsk Varme tyder på at det er over 800.000 ikke-rentbrennende, gamle ovner i landet*. Å bytte disse koster en brøkdel av den årlige strømstøtten som er brukt til nå.    

– Vedfyring er antakelig den energireserven som kan mobiliseres raskest om vi vil. Men da bør Regjeringen stimulere befolkningen til å bytte ut de gamle ovnene sine til mer energieffektive ildsteder, sier Børud.

*Ikke-rentbrennende ildsteder regnes som ovner fra 1945-1998. Antikke ovner er ikke inkludert i denne kategorien.