Dette melder Geminor.

Denne våren har det norske teamet både levert maskiner og trent lokale avfallsprodusenter i balling av Refuse-derived Fuel (RDF) for eksport til Skandinavia

Et team fra Geminor Norge har i vår hatt ansvaret for å sette opp mobile tjenester for balling av sortert restavfall flere steder i Storbritannia. Oppdraget har bestått i å lære opp regionale britiske avfallsprodusenter i effektiv balling av RDF for eksport og lagring. 

Det er en økende etterspørsel etter disse mobile tjenestene i Storbritannia, forteller Chris Baggley, key account manager hos gjenvinningsselskapet Geminor i Storbritannia. 

– Når anleggene for energigjenvinning er midlertidig stengt for vedlikehold, eller når behovet for RDF reduseres av andre årsaker, er eksport det naturlige alternativet. Men i motsetning til lokale EfW-anlegg – som ofte får løst avfall tilkjørt i walking-floor biler – er eksport av avfall til energigjenvinning i stor grad avhengig av solid balling. De midlertidige, mobile tjenestene som Geminor nå etablerer i Storbritannia legger dermed til rette for mer effektiv eksport, sier Baggley i Geminor UK. 

Det britiske avfallsmarkedet har i mange år levert store mengder restavfall som norske, svenske og danske fjernvarmeaktører er helt avhengige av. Geminor har lenge vært den største eksportøren fra Storbritannia.

– På grunn av det nåværende, uforutsigbare markedet er mange britiske bedrifter forsiktige med å investere i egne maskiner eller arbeidskraft for å kunne gjøre ballingen selv. I så måte har noen behov for midlertidige tjenester ved egne anlegg, sier Chris Baggley.

Kapasitet på 300 tonn per dag 

Islendingen Petur Thor Haftorsson er Operational Manager i Geminor Norge, og har ansvaret for det nordiske teamet som baller avfall i Storbritannia. 

– De mobile enhetene har vært vanlige i Norge og Skandinavia i noen år nå, men etter hva vi forstår er dette de første mobile tjenestene innen balling i Storbritannia, sier Haftorsson. 

– Kapasiteten for ballingen varierer noe, men når vi jobber døgnet rundt med Flexus-maskiner er det mulig å presse og balle så mye som 250 til 300 tonn RDF i døgnet. Driften går nå etter planen, og vi ser et stort potensial for mobile tjenester i Storbritannia framover, avslutter Petur Thor Haftorsson.