– I løpet av de 35 årene jeg har vært ansatt i Rockwool, har de siste månedene vært noe av det mest begivenhetsrike jeg har vært igjennom, sa adm.dir. Morten Andersen i Rockwool Norge under en digital pressekonferanse som ble arrangert mandag 11. januar. – Det vi har lagd sammen er verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinullisolasjon. Med dette teknologiskiftet kan vi leve opp til de høye kravene for bærekraft som det norske byggemarkedet stiller. Dette sikrer også at vi bidrar til regjeringens høye klimamål. 

 

 

– Som lokal aktør i Moss, er vi glade for å kunne reduserer miljøbelastningen ved å skifte til fornybar elektrisitet, noe som er en milepel for Rockwool og for norsk byggenæring, sa Andersen.

– Den nye elektriske smelteovnen er en viktig investering for fremtiden. Vi skal fortsatt levere steinullsprodukter med høy kvalitet, samtidig som vi nå gjør nødvendige grep for å bidra til å redusere byggebransjens påvirkning på klimaet, sier Andersen.

 

 

Byggesektoren bidrar til en stor andel av verdens CO2-utslipp og avfall. Bare i Norge står byggesektoren for 1,5 millioner tonn med avfall hvert år. På EUs klimaplan mot 2030 står reduksjon av klimagasser og økt materialgjenvinning sentralt. Rockwools nyutviklede elektriske smelteteknologi på fabrikken i Moss er et eksempel på hvordan industrien kan redusere eget klima- og miljøavtrykk betydelig. Overgangen til elektrisk smelteovn i Moss vil redusere de direkte CO2 - utslippene med 80 prosent, noe som utgjør 31 000 tonn CO2.

Fabrikken vil i tillegg starte med resirkulering av brukt steinull fra byggeplasser i Norge. Dessuten reduseres avfallet fra produksjonen med opp til 99 prosent.
– Vi må jobbe på alle plan for å redusere byggebransjens klimapåvirkning. Redusert CO2-utslipp ved produksjonen, økt gjenbruk og produktenes dokumenterte holdbarhet er alle viktige faktorer, sier Andersen.

Egenutviklet smelteteknologi

Fabrikken i Moss er et prosjekt for en helt ny smelteteknologi utviklet over flere år av Rockwools egne ingeniører. Ovnen er den største av sitt slag i verden for bruk til produksjon av steinullisolasjon. I 2019 ble Rockwool tildelt Næringslivets klimapris i Norge av Miljøstiftelsen Zero. Prisen tildeles en virksomhet som utvikler teknologi og løsninger som bidrar til redusert klimapåvirkning.

Investeringen i ny teknologi i Moss utgjør samlet sett over 450 millioner kroner og er et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig produksjon for Rockwool i Norge og Norden. I tillegg til ny ovnsteknologi er det også investert i nytt rørgassavbrennings- og rensesystem, samt nytt utstyr for resirkulering og utslippskontroll. Investeringen er delfinansiert av statlig eide Enova, som har gjort prosjektet mulig. Enova mottar to milliarder kroner fra staten årlig for å gi tilskudd til blant annet omstilling i industrien. Rockwool var mottaker av Enovas største enkelttilsagn i 2018 på 101,5 millioner kroner.

– Rockwools produkter bidrar til mye energisparing i løpet av sin levetid, en egenskap som er veldig viktig på veien mot lavutslippssamfunnet. Samtidig er vi stolte over å kunne bevise at til og med store, energikrevende industrier er i stand til å innovere og utvikle nye teknologier som åpner for bruk av energikilder med lavere klimapåvirkning. Forhåpentligvis kan dette inspirere andre virksomheter, sier Morten B. Andersen.

 

 

Prosjektet er et kinderegg

– Mot 2050 skal utslippene i Norge gå ned mot null. Det er det langsiktige målet og den store jobben vi alle har. Den nye smelteovnen til Rockwool er et stjerneeksempel på et prosjekt som bidrar til å nå den typen klimamål, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn under pressekonferansen mandag 11. januar. – Dette prosjektet er et kinderegg som både reduserer klimagassutslippene, reduserer avfallet med opptil 99 prosent og gjør fabrikken i stand til å håndtere resirkulert steinull fra byggeplasser som bidrar til sirkulær økonomi.

– Dette er et viktig pilotprosjekt som kan gi store globale klimagassredusjoner, hvis denne teknologien blir vellykket og blir spredt til andre land. Jeg vil rose Rockwool for at dere viser vei med dette nyskapende og viktige prosjektet. Slike prosjekter trenger vi mange flere av i fremtiden, sa Rotevatn.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 1/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!