Fabrikken som er under planlegging, vil kunne produsere 300 000 tonn fibermasse (BCTMP - bleket kjemitermomekanisk masse) per år, melder Enova.

Etableringen, er en milliardinvestering i ny norsk fastlandsindustri, og vil bli en av de største i norsk treforedlings historie.

– Tilpasset fremtidens energisystem 

– Vi har utviklet en prosessløsning med svært effektive og innovative energiløsninger, med stor fleksibilitet i bruk av elektrisk og termisk energi, som gjør det mulig å endre elektrisk effektforbruk raskt og flytte det i tid, sier daglig leder i Billerud Viken AS Kjell-Arve Kure.

– Driften av fabrikken vil dermed være svært godt tilpasset fremtidens energisystem, der fleksibilitet er like viktig som effektivitet, sier han.

– Stor overføringsverdi

Prosjektet mottar støtte på 87,3 millioner kroner gjennom Enovas støtteprogram «Fleksibilitet i energisystemet».

Omstilling av den norske industrien vil kreve mer kraft, og det er derfor behov for løsninger som legger til rette for økt fleksibilitet i det eksisterende strømnettet, samtidig som varme gjenvinnes. På denne måten kan flere benytte strømnettet samtidig, uten at nettet overbelastes, også i tiden fremover.

Kjell-Arve Kure, daglig leder i Billerud Viken AS. Foto: Bjørn Hugo Pettersen
Kjell-Arve Kure, daglig leder i Billerud Viken AS. Foto: Bjørn Hugo Pettersen

Dette prosjektet vil bidra til å ta i bruk en fremtidsrettet prosess, med fleksibilitet i energibruk, forteller Ole Even Hollås, leder for vare- og energiproduksjon i Enova.

– Det er en fabrikk for fremtiden. Vi håper flere vil lære av dette prosjektet og ta det i bruk i sine planer, sier Hollås.

– Dette er en aktør som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi i industriell storskala. Enova vurderer FLEX-konseptet som svært relevant og med stor overføringsverdi, også innenfor eksisterende industri, både i Norge og i utlandet, sier han.

Og legger til:

– Det blir spennende å følge utviklingen av prosjektet fremover i tid, og ikke minst spennende å høste erfaringer når den tid kommer.

Bærekraftig produksjon

Den eksisterende infrastruktur og prosessanlegget i Treklyngen industripark i Hønefoss skal gjenbrukes gjennom prosjektet. Treklyngen er et industriområde med god infrastruktur midt i et område med rike skogressurser som gir korte transportavstander, og gjør en slik investering mulig.

Råstoffet vil bestå av gran i form av rundvirke og industriflis fra sagbruk og bjørk rundvirke.

Fibermassen skal fortrinnsvis brukes til produksjon av bærekraftige embalasjeprodukter. Det vil bli investert i beste tilgjengelig teknologi for å produsere fibre som gir ønskede produktegenskaper og høyere materialeffektivitet.

– Virksomheten vil gjennom innovative løsninger ha svært konkurransedyktig energiforbruk, og energien vil komme fra kun fornybare kilder i form av elektrisk strøm og biomasse, sier Kjell-Arve Kure.