– Dersom avgiften videreføres, vil dette føre til konkurser i avfallsforbrenningsbransjen. Dersom avgiften økes, vil konkursene fremskyndes, sier daglig leder Irene Vik i Ålesund-bedriften Tafjord Kraftvarme i en melding fra Norsk Fjernvarme.

– For et allerede sprengt kraftnett er jo dette en katastrofe. Utnyttelse av overskuddsvarme fra avfallsforbrenning i fjernvarmeanlegg avlaster i dag kraftnettet når det trenger det som mest i byer over hele landet, sier Vik, som også er styreleder i Norsk Fjernvarme.

Forurenseren betaler ikke

Årsaken til konkursfaren er at forbrenningsavgiften bare gjelder restavfall som leveres til norske anlegg. Siden de norske anleggene er i direkte konkurranse med svenske anlegg, som har andre rammebetingelser og lavere priser, er det ikke mulig for de norske anleggene å sette opp prisen tilsvarende avgiften.

– Forbrenningsavgiften lar seg ikke videreføre i markedet. Forbrenningsanleggene må dekke denne avgiften selv, sier Vik.

Forbrenningsavgiften beregnes etter utslipp av andelen fossilt COfra avfallsforbrenningen. Dette utslippet skyldes plasten som er sauset inn i restavfallet som avfallsbesitterne leverer til anlegget. Men ettersom forbrenningsanleggene ikke kan øke prisen på forbrenningen, gir ikke avgiften avfallsbesitteren insentiver til å sortere ut plast fra restavfallet.

– Den som forurenser betaler ikke for plastforbruket sitt slik forbrenningsavgiften er innrettet i dag, sier Vik.

Irene Vik er daglig leder i Tafjord Kraftvarme og styreleder i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme
Irene Vik er daglig leder i Tafjord Kraftvarme og styreleder i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme

Avgiften gir underskudd

Avgiften på avfallsforbrenning ble foreslått av Solberg-regjeringen og innført i Støre-regjeringens første statsbudsjett. Regjeringen har allerede signalisert at avgiften videreføres i statsbudsjettet for 2024 og planen er at avgiften skal økes kraftig de neste årene.

– Våre tall viser at vår bedrift vil gå med underskudd på flere titalls millioner i de nærmeste årene på grunn av denne avgiften. Vår største eier er Ålesund kommune, og de vil selvsagt tape penger på dette, sier Vik.

I tillegg til å drive med lovpålagt avfallsforbrenning, utnytter også Tafjord Kraftvarme overskuddsvarmen fra forbrenningen til å forsyne Ålesund med fjernvarme. Vik advarer sterkt mot følgene av å kvele lønnsomheten i norsk avfallsforbrenning.

– En avvikling av avfallsforbrenningsbransjen i Norge vil føre til dårligere beredskap både når det gjelder å destruere smittefarlig avfall og forbrenning av miljøgifter som skal ut av kretsløpet, fastslår Vik.

Føler seg maktesløse

­ I fjor ble rundt 3 TWh av overskuddsvarmen fra avfallsforbrenningen i Norge utnyttet til fjernvarme. Hvis alt det norske restavfallet sendes ut av landet, forsvinner også denne lokale energiressursen.

– For vårt fjernvarmeanlegg i Ålesund betyr det at vi må erstatte overskuddsvarmen med elektrisitet, som vil belaste kraftnettet istedenfor å avlaste det. Noen ganger kan det til og med være billigere å fyre med olje for å levere fjernvarme i stedet for å bruke strøm. Jeg nekter å tro at det er det politikerne ønsker – men det er det som blir konsekvensen av denne politikken. Forbrenningsavgiften må bort, sier Vik, som gjentatte ganger har tatt opp saken med både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

– Vi føler oss maktesløse og ser at pengene våre renner ut dag for dag. Dette er en uhorvelig maktarroganse fra politikerne, sier hun.

Daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme
Daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Norsk Fjernvarme

Har utredet alternativ

Daglig leder Trygve Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme har tatt opp avgiften gjentatte ganger i høringer på Stortinget de siste årene.

Han understreker at verken avfallsforbrenningsanlegg eller fjernvarmebedrifter er motstandere av at det skal koste å slippe ut CO2.

– Men hele poenget må være at det er den som har ansvaret for utslippet som må betale. I dette tilfellet må avgiften treffe plasten som havner i restavfallet, sier han.

For at dette skal skje, må dagens avgift endres, slik at den legges på alt norsk restavfall, uavhengig av hvor avfallet sendes til forbrenning, påpeker han.

– Dette er en åpenbar løsning, hvis man ønsker at avgiften skal kunne gi insentiver til utslippskutt, sier Tomren-Berg , som allerede har fått utredet hvordan en slik utvidet avgift kan innrettes.

– Det uforståelig at Regjeringen tviholder på en meningsløs avgift som ikke fungerer, men isteden sparker beina under norske bedrifter og skaper problemer i energiforsyningen. Inntil en treffsikker avgift er på plass, må dagens avgift fjernes, sier Tomren-Berg.