– Dette er en stor milepæl for Yara og for avkarbonisering av mat, skipsdrivstoff og andre energikrevende industrier, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara, ifølge en pressemelding.

Statsminister Jonas Gahr Støre innviet i går det nye 24 MW anlegget for fornybart hydrogen som er lokalisert på Herøya industripark. Anlegget er det største av sitt slag som er i drift i Europa. Hydrogenet fremstilles med fornybar energi og elektrolyse av vann, og erstatter dermed naturgass som råstoff, noe som gjør at Yara årlig kan kutte 41 000 tonn CO2.   

– Dette er et banebrytende prosjekt. Jeg vil rette en stor takk til våre dedikerte Yara-kolleger som har jobbet utrettelig for å få produksjonen i gang, Enova for å ha støttet prosjektet, samarbeidspartnere, og kunder som går i front mot en mer bærekraftig fremtid. Vi er glade for å ha levert de første tonnene med lavkarbongjødsel til Lantmännen, et konkret eksempel på hvordan samarbeid på tvers av hele verdikjeden for mat er nødvendig for å avkarbonisere, sier Holsether.   

Bidrar til å avkarbonisere verdikjeden for mat

Lavkarbongjødselen som produseres på anlegget vil være en del av en ny portefølje kalt Yara Climate Choice. Disse løsningene vil være til nytte for avlinger, samtidig som de vil bidra til å avkarbonisere verdikjeden for mat og redusere gjødselens klimapåvirkning. I tillegg til gjødsel produsert med elektrolyse av vann og fornybar energi, vil gjødsel basert på lavkarbonammoniakk produsert ved hjelp av karbonfangst og -lagring (CCS), utgjøre en stor del av Yaras portefølje fremover.   

– Fornybar ammoniakk er en viktig del av puslespillet når det kommer til avkarbonisering, men det tar tid å utvikle dette i stor skala. Ettersom verden raskt nærmer seg 2030, jobber vi også med å produsere lavkarbonammoniakk med CCS for å muliggjøre hydrogenøkonomien og utvikle vekstmarkedene for ammoniakk, sier Hans Olav Raen, administrerende direktør i Yara Clean Ammonia. 

I 2023 signerte Yara en bindende avtale med Northern Lights om CO2-transport og -lagring, som er verdens første CCS-avtale i drift på tvers av landegrenser. Yara har som mål å redusere sine årlige CO2-utslipp med 800.000 tonn fra amoniakkproduksjon ved Yara Sluiskil i Nederland. Yara vurderer også ett til to nye ammoniakkfabrikker med CCS i USA.   

Redusert utslipp med 45 prosent

– Verden må handle raskt på flere fronter for å nå målene i Parisavtalen, og CCS er et kritisk springbrett for å avkarbonisere raskt og lønnsomt. Det grønne skiftet vil kreve investeringer, forutsigbare rammebetingelser, massiv utbygging av fornybar energi og nett, kontinuerlig utvikling av teknologi og et modent marked der tilbud og etterspørsel utvikles parallelt. Bedriftene som tar dette på alvor vil ha et konkurransefortrinn. I Yara har vi allerede redusert utslippene våre med 45 prosent siden 2005. Med vår strategi om å levere lønnsomme løsninger for å avkarbonisere raskt og i stor skala, både ved hjelp av fornybar energi og CCS, er vi unikt posisjonert for å levere, både til eiere, kunder, medarbeidere og samfunnet i sin helhet, sier Holsether.