Dette melder Hafslund.

Avtalen dekker levering av inntil 130 MW fornybar, utslippsfri kraft og opprinnelsesgarantier, som vil gi inntil 100000 tonn grønn ammoniakk per år og et årlig grunnlastvolum på opptil 1.1 TWh. Kraften vil leveres i prisområde NO5.

- Grønn ammoniakk er en forutsetning for den grønne omstillingen og kutt i klimagassutslipp. Avtalen med Hafslund gir prosjektet tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser, og er avgjørende for å skape forutsigbarhet for produksjon av grønn ammoniakk og etablering av nye arbeidsplasser i Skipavika, sier Cornel Russi, administrerende direktør i SkiGA.

SkiGA er et utbyggingsprosjekt i regi av Fuella AS, et prosjektutviklingsselskap med fokus på grønn ammoniakk.

- En sentral del av Hafslunds strategi er å være partner og støttespiller for grønn industriutvikling. Grønn ammoniakk er en sentral løsning i overgangen til et avkarbonisert og utslippsfritt samfunn. Denne kontrakten er et viktig bidrag til dette, og kan i tillegg sørge for nytt industriforbruk i et prisområde der Hafslund har mye fornybar kraftproduksjon, sier Kristin Lian, administrerende direktør i Hafslund Eco Vannkraft AS.

SkiGA er et prosjekt med en planlagt oppstart av drift i 2027. Kraftleveransen er betinget av endelig investeringsbeslutning for ammoniakkprosjektet.