– Vi tror at geotermisk energi kan bli stort i København, og vi ser et potensial på mer enn 1 GW. I første omgang forventer vi å sette opp et storskala anlegg på 200-300 MW i København, sier Samir Abboud som er toppsjef hos Innargi, ifølge energy-supply.dk.

I første omgang skal Innargi analysere geologiske data og inngå avtaler med fjernvarmeselskaper, ikke minst de store selskapene i Storkøbenhavn. – Vi har en riktig god dialog og opplever meget stor interesse fra både Hofor, CTR og Veks i forhold til teknologien og forretningsmodellen, hvor vi tar hele risikoen når det gjelder grunnforholdene. De er riktig glade for at de ikke skal betale noe før det hele er i drift og varmen skal leveres. Det er fordelen med vår modell, sier Samir Abboud.
Varmesjef i Dansk Fjernvarme, Søren Berg Lorenzen, gleder seg over at det enorme potensialet for utnyttelse av geotermi i og omkring hovedstadsområdet endelig blir en realitet.

– Det er godt at det nå langt om lenge er truffet en avgjørelse omkring retten til å undersøke og utvinne geotermisk energi i hovedstadsområdet. Varmeplan Danmark 2021 bekrefter at potensialet er stort, men de siste par års uvisshet omkring rettighetene har hindret oss i å komme videre med utnyttelsen av den geotermiske energien, sier Søren Berg Lorenzen, ifølge Dansk Fjernvarme.