Dette sa daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening under et innlegg på frokostmøtet ”Fjernvarme – hva bør kundene egentlig betale?” som ble arrangert av NBBL den 6. desember i Høyres Hus. 

– Noen steder kan det være en fordel med nærvarme, og andre steder kan det være en fordel at fire til fem bygg er koblet sammen, og i noen tilfeller er det riktig å ha energiløsninger i hvert enkelt bygg, sa Hagemoen.

– Vi mener det er viktig at det er en konkurranse der man løfter frem det som er den beste løsningen, og at vi ikke er begrenset av tilknytningsplikten til fjernvarme, slik det er i dag, sa Hagemoen.

I Helsinki-regionen i Finland er det Helen Electricity Network Ltd. som er fjernvarmeselskapet. – De bygger ut lokale energisentraler med varmepumper i sitt eget fjernvarmenett. Grunnen til det er at det er åpen konkurranse. Hvis de ikke gjør det, så vil konkurrentene gjøre det, sa Hagemoen. – Det viser hva som skjer når vi har åpen konkurranse.

– Selvfølgelig trenger fjernvarmeselskapene en forutsigbarhet når de skal bygge ut ny infrastruktur. Men det er mye satte strukturer, der man beskytter sitt monopol, og ikke slipper andre prosjekter og løsninger inn på markedet, der det kunne vært mer hensiktsmessig, sa Hagemoen.