Dette sa Tore Dugstad fra Eidsiva Bioenergi, under frokostmøtet ”Fjernvarme – hva bør kundene egentlig betale?” som ble arrangert av NBBL den 6. desember i Høyres Hus.

 – Vi følger fortsatt spotprisen på strøm, men vi følger ikke prisen én til én. Jo høyere strømprisen blir, desto mindre konkurransedyktig blir fjernvarmen, sa Dugstad. – Varmepumper blir bedre og bedre jo høyere strømprisen blir.

I Eidsiva Bioenergis prismodell økes rabattsatsen til kunden etter hvert som spotprisen stiger, helt til man når et tak. – Spotpriselementet i fjernvarmeprisen vår blir aldri dyrere enn to kroner kilowattimen med den modellen vi har lagt til grunn, sa Dugstad.

– Med denne prismodellen sikrer vi, når vi hensyntar alle kostnadene, at vi ligger rundt varmepumpeprisen, sa Dugstad.

– Men, her er det en diskusjon. Hva koster det egentlig å fyre med varmepumper? spurte Dugstad. – Vi mener det er viktig at vi tar med alle kostnader. Det vil si investeringskostnader, driftskostnader, og ikke minst spisslastkostnader. Den siste tiprosenten av energiforbruket, som du trenger når det er veldig kaldt.  

– I innlandet er det ganske mange timer i året at det er veldig kaldt. Da må man inn med ekstra energi. Og den er dyr. Den er effektkrevende, og spotprisen er gjerne veldig høy når det er veldig kaldt. Og alle disse parameterne har vi tatt med når vi har lagd vår nye prismodell, sa Dugstad. 

Kunder vil bygge om til energifleksibel oppvarming

– Vi gjør dette for å sikre kundemassen vår. Når vi har investert i infrastruktur og koblet på kunder, så ønsker vi å beholde dem. Det skal over tid være det mest konkurransedyktige alternativet, sa Dugstad.  – Og det vi har sett nå med den nye prismodellen som vi har innført, spesielt i næringsmarkedet, er at kunder kommer til oss og vil bygge om til energifleksibel oppvarming. De vil ta ut panelovner og ta ut elektriske varmebatterier i ventilasjonsanleggene og erstatte dem med vannbårne batterier.

– Vi ønsker å tilby kunden best mulig teknologi

– Varmepumper er en veldig god teknologi, av og til. Fjernvarme er en veldig god teknologi andre ganger. Vi ønsker å kunne tilby kunden best mulig teknologi, sa Dugstad.

– Vi har etablert et selskap, sammen med to andre aktører, der vi i tillegg til å levere tradisjonell fjernvarme, også har mulighet til å levere energi til sluttkunde basert på varmepumper, sa Dugstad. – Dette er for å ha flere ben å stå på.

– Enten man snakker om varmepumper, fjernvarme, solvarme eller pellets, det viktigste for disse løsningene er at byggene utstyres med energifleksibel oppvarming. Det er den eneste måten at vi kan ta i bruk andre energikilder enn elektrisitet til å varme opp bygg på. Og det er egentlig der kampen står, sa Dugstad.

Stort marked for alternativ oppvarming  

Det er cirka 50 TWh som blir brukt til oppvarming i Norge. Fjernvarme står for cirka 7 TWh, ellers er det vedfyring, varmepumper og veldig mye elektrisitet.

– Så klarer vi å få bygningsmassen over på et energifleksibelt system, så kan vi gjøre store grep. Vårt første steg på veien er å senke prisen, slik at det blir mer lønnsomt for kundene å konvertere til energifleksibel oppvarming, sa Dugstad.

Lese hele saken i EnergiRapporten 1/2023. Du kan bestille abonnement her!