Dette melder NVE.

NVE mener at det er viktig å se på om reguleringen av fjernvarme fortsatt skal skje slik det ble bestemt i fjernvarmeloven fra 1986. På bakgrunn av dette har de startet et arbeid for å finne en ny og bedre metode for å regulere prisen på fjernvarme. I løpet av første halvår 2023 vil NVE lage en anbefaling om hvordan en ny prisregulering bør være, og gi denne til Olje- og energidepartementet for videre beslutning. 

Som en del av dette arbeidet har Vista analyse laget en vurdering av ulike reguleringsalternativer for NVE. Deres rapport er tilgjengelig på NVEs nettsider. Vi ønsker innspill på Vistas forslag, men også andre innspill på hvordan prisreguleringen av fjernvarme bør være. Deretter vil NVE lage et endelig forslag til hvordan ny reguleringsmodell for fjernvarmeprisen bør være.

I tillegg til å motta skriftlige innspill, ønsker de å gjennomføre et innspillsmøte. Her kan de som ønsker det komme for å gi en kort redegjørelse for sine syn på prisreguleringen av fjernvarme.

Møtet avholdes i NVEs lokaler i Middelthuns gate 29 i Oslo, fredag 20/1-2023.

Innspill kan sendes til post@nve.no  innen 1. februar 2023.