Dette sa adm.dir. Bård Folke Fredriksen i NBBL under frokostmøtet ”Fjernvarme – hva bør kundene egentlig betale?” som ble arrangert den 6. desember i Høyres Hus. 

– Fjernvarme er viktig, både for å tilføre kraftsystemet varme på de kaldeste dagene, for å bli kvitt oljefyrer, og for å kunne bruke overskuddsvarme, som ved avfallsforbrenning, sa han. – Men det betyr ikke at vi skal regulere prisen og bransjen på nøyaktig samme måte i all tid fremover. 

– I dag er det sånn at prisen på fjernvarme følger prisen på strøm, og det helt uavhengig av om kostnaden for å produsere fjernvarme, går opp eller ned, sa Fredriksen.

– Slik har det vært siden 1980-tallet, og siden da har dette vært en klok måte å regulere prisene på. Fjernvarmen er et monopol man er tilknyttet, og myndighetene ville den gangen at kundene skulle være beskyttet mot store prisendringer, og derfor ble fjernvarmeprisen knyttet til strømprisen, fordi alternativene til fjernvarme den gangen var panelovner. Da lot en slik prisregulering seg forsvare, sa Fredriksen.

– Ingen av disse forholdene gjelder lenger.  I dag finnes det flere alternativer for borettslag og sameier, til bedre, rimeligere og mer klimavennlige måter å varme bygg på, for eksempel med varmepumper, sa Fredriksen.

– Vi ønsker å stille noen spørsmål om hvordan vi skal prise fjernvarme i fremtiden. Da er det spesielt én ting vi vil fremheve, og det er kundeperspektivet. Det er et perspektiv som dessverre ikke har vært fokusert. Det har rett og slett vært glemt i måten fjernvarme har vært regulert og prissatt på i de siste 40 årene. Det har i hovedsak handlet om en prisregulering som skal sikre utbygging av fjernvarme, og forutsigbarhet for aktørene som jobber i bransjen, sa Fredriksen.

Lese hele saken i EnergiRapporten 1/2023. Du kan bestille abonnement her!