Dette sa fabrikksjef Ole Frantzen i Moelvens pelletsfabrikk på Sokna i et innlegg på Bioenergidagene den 23. november.

I Moelvens pelletsfabrikk på Sokna er det tre pelletspresser som presser 80 000 tonn pellets i året.

 


Bildet viser en matrise.Foto: Moelven

Matrisen er plassert inni en pelletspresse. Inne i matrisen er det plassert to ruller. - Råstoffet blir ført inn i matrisen og presset ut gjennom hull på sidene, sa Frantzen.

- Er lengden på hullet hvor vi presser ut råstoffet for kort, kommer det sagflis ut. Hvis hullet er for langt, får vi en pyrolyseprosess, og da kommer det kull ut på andre siden. Hullet må ha perfekt lengde, slik at vi får de egenskapene vi vil at pelletsen skal ha, sa Frantzen.

- Å bygge en pelletsfabrikk er lett, men det ligger en del vitenskap bak matrisene, og en del prøving og feiling, fordi dette er unikt for hver fabrikk. Selv om man klarer å lage pellets i Sverige med en 80 mm matrise, så er det ikke sikkert man klarer det i Norge, fordi det er andre forhold som spiller inn, sa Frantzen.

- Det viktigste med matrisen er lengden, og den avhenger av om det er gran eller furu. Furu skal ha en annen lengde enn gran. Dermed må vi ha rett blanding av gran og furu, sa Frantzen.

I en pelletsfabrikk i Sverige bytter de matriser hele tiden, basert på hva de mater inn. - Vi prøver å ligge på en blanding med 60 prosent gran og 40 prosent furu, sa Frantzen. - Det er absolutt mulig å bruke andre treslag enn furu og gran, men det har vi ikke testet. Hvis vi skulle ha gjort det, så måtte vi ha brukt andre matriser.

- Fuktighet spiller en veldig stor rolle. Er råstoffet for fuktig klarer du ikke å lage pellets, da vil det bare bli en suppe. Det kan heller ikke være for tørt. Har du en fuktighet på 3 til 4 prosent, blir det for tørt til at pelletsen holder seg sammen, sa Frantzen. 

Leverer premium pellets

Pelletsfabrikken på Sokna leverer premium pellets. - For å kunne selge premium pellets måtte vi gjennom en del sertifiseringer. Det gikk på råvaren, rutiner på fabrikken og kvaliteten på pelletsen, sa Frantzen. - Når det gjelder kvaliteten så går det blant annet på fukt, som igjen har med energiinnholdet å gjøre.

For å få den rette kvaliteten måtte de teste mange matriser. - Vi testet matriser på 75, 80, 85, 87, 88, 90 og 95 mm til vi fant den rette som nå er 87,5 mm, sa Frantzen.

 


Fabrikksjef Ole Frantzen med premium pellets. Foto: Moelven

Kaldere på Sokna enn i Sibir

- På Sokna er det kaldt. Når de melder 15 kuldegrader, så er det i virkeligheten under 35 grader, fordi Sokna ligger i en kuldegrop, sa Frantzen. - Vi har hatt en del problemer med kulde, med rør som fryser og alt annet hvor vann er inne i bildet. Leverandøren av fabrikken, fra Estland, har bygd pelletsfabrikker i Sibir. Men det er ikke like kaldt i Sibir, som det er på Sokna, sa Frantzen.

  Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 38/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!