Dette skriver GK på sine websider.

I 2011 monterte GK behovsstyrt ventilasjon i flerbruksbygget – ofte kalt DEG16, som ligger i Barcode i Oslo. Her finner vi 17 etasjer med blant annet restauranter, kaffebarer, auditorium og møtesenter. Siden 2019 har også 70 kontorleietakere holdt til i bygget.

Ventilasjonen kommer fra Lindinvent, en ledende leverandør innen IT- og sensorstyrte løsninger og tjenester for behovsstyrt ventilasjon. Braathen Eiendom, som eier og drifter bygget, har serviceavtale med GK på systemet. 

– DEG16 er utstyrt med 1200 ventiler som kan styres separat. Denne typen styring er unikt med Lindinvent. I våre to etasjer med kontorhotell finnes kun cellekontorer som vi kan styre individuelt, og slik spare både kostnader, miljøpåvirkning og energiforbruk, sier Ivar Nygaard, driftsleder i Braathen Eiendom.

Ivar Nygaard, driftsleder i Braathen Eiendom. Foto: Braathen Eiendom
Ivar Nygaard, driftsleder i Braathen Eiendom. Foto: Braathen Eiendom

50 til 60 prosent lavere energiforbruk

Ifølge forskningsprosjektet reDuCeVentilation ledet av Sintef, kan energieffektiv behovsstyrt ventilasjon redusere energiforbruket 50 til 60 prosent sammenlignet med anlegg med fast luftmengde. 

En god behovsstyrt løsning basert på CO2 - og temperaturmålinger kan dessuten spare 40 kWh/m2 årlig på ventilasjon, luftoppvarming og luftkjøling uten å redusere luftkvaliteten. Lufttilførselen betyr mye for energiforbruket. Lars-Johan Hjertz, fagleder ventilasjon i GK, kan bekrefte data som viser store besparelser i DEG16. 

– Lufttilførselen har holdt seg under 35 prosent av de prosjekterte maksimalnivåene i 90 prosent av tiden. Den har dessuten kun overgått 50 prosent av prosjekterte maksimalnivåer i svært få deler av tiden. Dette er veldig gode tall som tydelig reflekterer sparepotensialet, sier han.

Sjelden full kapasitet i næringsbygg

Alle næringsbygg må imøtekomme krav til luftkvalitet og temperatur. Samtidig er kontinuerlig lufttilførsel i rom som ikke brukes et stort energi- og kostnadssluk. Mange bygg, også kontorbygg med kontorlandskap, brukes ikke med full kapasitet hver dag. I disse byggene kan et energieffektivt ventilasjonssystem som skaper god inneluft der og når det er nødvendig, være alfa og omega.

– Behovsstyrt ventilasjon tilpasser luftmengden i et rom basert på tilstedeværelse, temperatur og CO2-nivåer til enhver tid. Dette reduserer energiforbruket, som igjen fører til både lavere driftskostnader, miljøpåvirkning og klimautslipp, sier Hjertz.

Lindinvents ventiler har en unik funksjon der de blåser inn luften med en konstant høy hastighet uavhengig av hvilken frisklufttilførsel ventilen har. 

– Når de justerer seg slik at hastigheten holder seg jevn selv ved lav lufttilførsel, forhindrer ventilene at luften «faller» og skaper trekk. Dette gir høy ventilasjonseffektivitet uten trekk ved arbeidsplassen, sier faglederen.

Lav lufttilførsel tillater lavere luftmengde i systemet, noe som også gir svært effektiv varmegjenvinning. I mange tilfeller kan det redusere behovet for andre oppvarmings- eller nedkjølingssystemer.

Les hele saken hos GK.