- Mange tror at det er veldig arealkrevende med bioenergiløsninger, men på Stekke har vi klart å plassere alt teknisk utstyr i eksisterende fyrrom, sier daglig leder Kjell Morten Staberg i Nord Energi. - Men vi måtte ha en liten plass til en pelletssilo på utsiden, og det synes jeg vi har løst på en bra måte.

- I tilsvarende prosjekter er bioenergi ofte valgt bort fordi noen mener at bioenergianlegg og siloer tar veldig stor plass. Dette prosjektet viser at det er unødvendig å velge bort bioenergiløsninger på grunn av begrenset plass, sier Staberg.

- Viktig at siloen glir inn i eksisterende bygningsmasse

- Jeg synes vi har lyktes bra med siloen. Den er ikke så veldig ruvende på hjørnet av bygget. Det er bevisst at den ikke er høyere enn taket på bygningene ved siden av. Vi synes det er veldig viktig at den glir inn i eksisterende bygningsmasse, sier Sven Arne Lersveen i Verdal kommune. - Et av premissene da vi gikk i gang med prosjektet, var at vi ønsket å få siloen så lite synlig som mulig i forhold til den gamle bygningsmassen.

Pelletskjelen er plassert i det eksisterende fyrrommet, hvor det tidligere var plassert en oljebrenner og en elkjele. - Det er kun siloen som er ny, og den skal vi sette en liten spilevegg på, for å få den så lite ruvende som mulig. Vi skal plante busker rundt den, slik at det ser hjemmekoselig ut, sier Lersveen.


Fra venstre: Tor Arne Langdal, Letnes Arkitektkontor, og Sven Arne Lersveen,Verdal kommune. Foto: Nord Energi

Det som var avgjørende for valget av bioenergi på Stekke, var at det var et høytemperaturanlegg tidligere.  -Vi fyrte med strøm og olje. Strøm til vanlig, og olje for å ta toppene, sier Lersveen.

Byggene i området er bygd rundt år 2000. - Da var det ikke kommet så mange lavtemperaturanlegg. Nå er det vanlig med gulvvarme og større radiatorer som takler 45 grader inn i bygget. Da kan man i større grad bruke varmepumper, sier Lersveen.

Mye bioenergi i Verdal

Anlegget på Stekke er det tredje pelletsanlegget i regi av Verdal kommune. - De to andre er på Verdalsøra barne- og ungdomsskole, som ble etablert i 2011, og på Vuku barne- og ungdomsskole som ble satt i drift for tre år siden, sier Lersveen. -  I tillegg er det et stort flisfyringsanlegg i Verdal som leverer fjernvarme i industriparken.

I alle de tre anleggene kjøper Verdal kommune varmt vann. - Prisen vi betaler blir justert i forhold til spotprisen på strøm, sier Lersveen.

- Hvilke energikilder vi velger, er avhengig av hva slags muligheter vi har i området. Vi holder på å ferdigstille en skole nå. Der har vi valgt solceller og bergvarmepumpe, sier Lersveen.

Pelletssiloen på Stekke. Foto: Nord Energi

Ikke et drømmescenario

- Det er ikke et drømmescenario å etablere en pelletssilo i eksisterende bygningsmasse. Men vi gjorde det vi kunne av hensyn til utforming, for å få til et godt resultat, sier arkitekt Tor Arne Langdal ved Letnes Arkitektkontor AS. Han har vært ansvarlig for prosjekteringen av pelletssiloen i anlegget.

- For det første var det viktig å få plassert siloen så nær som mulig det tekniske rommet. For det andre var det viktig å få satt opp et bygg som ikke forstyrret den øvrige bygningsmassen for mye, sier Langdal.

Pelletssiloen på Stekke har en lavere høyde enn en silo på for eksempel et gårdsanlegg. - Vi hadde en del diskusjoner om dimensjonene på pelletsiloen, og endte opp med en silo som ikke er høyere enn eksisterende bygningsmasse, sier Langdal. - Vi kunne jo hatt en silo som hadde vært dobbelt så stor, og bare hadde trengt å fylles halvparten som mange ganger. Men det fant vi ut at var uaktuelt.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 21/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!