Gyproc skal benytte elektrisitet som energibærer framfor dagens løsning med LNG, og regner med å kutte 23 482 tonn CO2 som følge av tiltaket, melder Enova.

Prøver ut ny teknologi

Gyproc produserer gipsplater for byggesektoren. I 2019 omsatte bedriften for 338 millioner kroner. Selskapet eies av det franske konsernet Saint-Gobain som har et mål om å redusere sine CO2-utslipp med 20 prosent innen 2025, og å bli helt karbonnøytral innen 2050. For å nå sine klimamål, har derfor Saint-Gobain begynt å se på hittil uprøvd teknologi for produksjon av gipsplater.

- Dette er en stor dag for Gyproc og hele Glava-familien. Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp, og vi skal gå foran i å gjøre byggenæringen mer bærekraftig. Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk revolusjonerer vi klimaregnestykket til gipsplatene, og gjør det mulig å produsere bygg med vesentlig lavere miljøavtrykk enn i dag, sier Lars Gaustad, administrerende direktør i Saint-Gobain Byggevarer AS.

I produksjonen av gipsplater er det såkalt kalsinering og tørking som krever store mengder varmeenergi. Kalsinering vil si varmebehandling av faste råstoffer i ovn. Oppvarming med gass er i dag standard i bransjen, og oppvarming med elektriske varmeelementer vil derfor representere noe helt nytt. Den viktigste teknologiutviklingen i prosjektet vil derfor være å sammenføye kjente prosesser for kalsinering og tørking av gipsplater med elektriske luftoppvarmingssystemer. Disse teknologiene vil gi null utslipp av klimagasser.

Spredningspotensial

Franske Saint-Gobain er verdensledende på fremstilling av gipsplater med over 70 fabrikker plassert over hele verden. Prosjektet i Fredrikstad følges nøye fra hovedkontoret i Frankrike. Og nettopp muligheten for at teknologien kan tas i bruk i produksjonen verden over, har vært viktig for Enovas beslutning om støtte.

- Enova skal bidra til at det utvik- les, og tas i bruk, klima- og energiteknologier som tar Norge og verden nærmere lavutslippssamfunnet. En slik teknologiutvikling skjer best gjennom aktører som har den nødvendige gjennomføringsevne, og i sektorer som har framtidsutsikter som tilsier at de har en plass i dette framtidsbildet, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.