13. - 16. mars samles klimaengasjert næringsliv, akademia, politikere og innbyggere i Bergen under Klimafestivalen Varmere, Våtere, Villere. COWI er tilstede sammen med Danmarks Ambassade i Norge og Grøn Region Vestland med arrangementet: "Grønn industriell symbiose - erfaringer fra Danmark og Norge". 

Grønn vekst gjennom industrisymbiose

Anders Waage Nilsen, bærekraftsdirektør i COWI, vil lede en paneldiskusjon med norske og danske aktører om hvordan industriell symbiose kan bli en viktig del av det grønne skiftet.

– Prinsippet er enkelt: Den ene bedriftens avfall blir den neste bedriftens innsatsfaktor, slik oppnås bærekrafts- og verdiskapingsgevinster, sier Waage Nilsen ifølge en pressemelding fra COWI.

Et av prosjektene vi får høre fra er danske Kalundborg. De kan vise  til erfaringer og læringer om hvordan de har lykkes med å skape en estimert årlig besparelse på 635 000 tonn CO2, 14 millioner euro i samfunnsøkonomiske besparelser og 24 millioner euro i bedriftsøkonomiske besparelser.

Fra sløsing til klimaløsning

På arrangementet vil deltakerne få innsikt i hvordan bedrifter kan utnytte hverandres avfall og biprodukter for å redusere miljøbelastningen, øke ressurseffektiviteten og skape nye inntektsstrømmer. 

  Fra et teknologisk perspektiv ser vi allerede hvordan innovasjon innen materialvitenskap, energiproduksjon og digitalisering åpner for nye former for samarbeid mellom bedrifter

Nilsen peker også på viktigheten av industriell symbiose fra et samfunnsperspektiv. 

– Dette handler ikke bare om å redusere avfall og kutte utslipp. Det handler også om å skape nye arbeidsplasser, styrke lokalsamfunn, få en bedre utnyttelse av våre grå flater og bygge en mer robust økonomi, fortsetter han.

Energiperspektivet er også sentralt i diskusjonen om industriell symbiose. 

– Ved å utnytte overskuddsvarme, biogass og andre energikilder som ellers ville gått til spille, kan vi bidra til å sikre en mer bærekraftig og effektiv energiforsyning. I tillegg til industriens behov for å tilføre ny og mer kraft, må vi også stoppe energilekkasjen fra norsk industri, sier Nilsen.