Dette viser nye kvartalstall i plusskundestatistikken til Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), melder NVE.  

- Tallet er det høyeste antallet nye plusskunder for et kvartal hittil.  Antall private plusskunder i nettet har nå oversteget 20 000. Økningen på 22 % fra forrige kvartal viser at det er stor interesse blant strømkunder for å produsere egen strøm, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Antall plusskunder ved utgangen av 2. kvartal 2023, Kilde: NVE

Her finner du plusskundestatistikken

Plusskundeordningen gjør det enkelt å ha egenprodusert strøm sammen med forbruk. Plusskunder slipper å betale fastledd for overskuddsstrømmen som mates inn til nettet og nettleie for forbruket som dekkes av egenprodusert strøm.

Kvartalstallene viser videre at det ikke er registrert en like høy innmating per plusskunde til nettet (1 470 kWh), og et like lavt uttak (2 430 kWh), som i juni 2023. I all hovedsak er plusskundene eiere av solcellepaneler (99 %).

- Samlet viser tallene at det har vært gode solforhold og at plusskundene hadde en høy egenproduksjon i juni, sier Torfinn Jonassen.

Gjennomsnittlig månedlig innmating fra plusskundene siden mars 2019. Kilde: NVE