- Den største økningen er å finne i prisområdet Sørvest-Norge (NO2), der det har vært en oppgang på 26 %. Prisområdet Nord-Norge (NO4) hadde færrest antall nye plusskunder, tilsvarende 5 % eller kun 8 nye plusskunder, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i RME ifølge nve.no.

Plusskundeordningen gjør det enkelt å ha egenprodusert strøm sammen med forbruk. I all hovedsak produserer plusskundene solkraft. De høye prisene har gjort at interessen for å produsere egen strøm har økt.

- Økningen i antall plusskunder er i all hovedsak solkraftproduksjon. Utover det har det kommet til tre nye med vindkraft, én med termisk kraft og 15 med foreløpig ukjente teknologier, sier Torfinn Jonassen.

Dekket årsforbruket tilsvarende 3 270 gjennomsnittlige eneboliger i 2022

I løpet av 2022 matet plusskundene inn 65,4 GWh til kraftnettet. Det vil si at de forsynte kraftnettet med denne mengden strøm i periodene de produserte mer enn de selv brukte. 65,4 GWh tilsvarer årsforbruket til om lag 3 270 gjennomsnittlige eneboliger i Norge, eller 6 540 større leiligheter.