- Et generelt høyere nivå på strømprisen har gjort det mer attraktivt å bli plusskunde. I 2023 bidro det store antallet plusskunder med strøm inn på nettet tilsvarende forbruket til over 16 000 leiligheter, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen ifølge nve.no.

Størst økning var i 2. kvartal 2023. Da kom det i gjennomsnitt 1 483 nye plusskunder i måneden. Mot slutten av året avtok den store økningen, og i 4. kvartal kom det i gjennomsnitt 420 nye plusskunder hver måned.

Det er ved utgangen av 2023 registrert 28 685 plusskunder i Norge, hvorav 84 % er husholdningskunder.

Dekket årsforbruket til over 16 000 leiligheter

I løpet av 2023 matet plusskundene inn cirka 162,96 GWh til kraftnettet. Det vil si at plusskundene forsynte kraftnettet med denne mengden strøm i periodene de produserte mer enn de selv brukte. 162,96 GWh tilsvarer årsforbruket til over 16 000 leiligheter i Norge.

Juni 2023 var rekordmåneden for innmating fra plusskundene noensinne. Denne måneden stod for hele 22 % av all innmating i 2023.

- Plusskundene eier i all hovedsak solcellepaneler. Vi får derfor størst bidrag fra plusskundene om sommeren når solforholdene er gode, sier Torfinn Jonassen.

Prisområde NO2 med størst vekst

Sørvest-Norge (NO2) hadde den største veksten i plusskunder på 86 %, eller 5 359 nye plusskunder. For prisområdet Sørøst-Norge (NO1) var økningen på 64 %. NO1 og NO2 har samlet om lag 83 % av alle plusskundene i landet ved utgangen av 2023.