Dette melder FutureBuilt.

Skur 38 skal bli Oslo Havns hovedkontor og rehabiliteres nå til et moderne kontorbygg. Bygget står på Byantikvarens gule liste og er utpekt som verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo. Rehabiliteringen skal synliggjøre byggets historie, samtidig som det tas i bruk moderne teknologi og energieffektive løsninger.

Som en del av rehabiliteringen blir det gjort endringer i fasaden for å synliggjøre byggets historie som lagerbygg. Av antikvariske hensyn skal ikke pussfasadenes utseende endres.

- For å oppnå de høye U-verdiene som kreves for et Breeam Excellent-bygg, måtte vi isolere byggets fasade ekstra, både utvendig og innvendig. Vi så etter et pussystem som kan gi god isolasjonseffekt og samtidig beskytte eksisterende plasstøpte vegg og balkonger mot vanninntrengning, sjøsprøyt, vær og vind. Vi ble dermed oppmerksomme på pussproduktet Isokalk, som ser ut til å ivareta kravene våre. Isokalk har gode isolasjonsegenskaper, den er robust og er tidligere benyttet på bevaringsverdige bygg med gode erfaringer. Den høye isolasjonsverdien gjør at man ikke trenger så tykk påføring, og dermed endres ikke fasadenes uttrykk seg nevneverdig, sier Siri Breivik, prosjektleder for Skur 38 i Oslo Havn.

Gode erfaringer i norsk klima

Nylig startet Oslo Murmesterbedrift med å sprøyte aerogel. Jobben krever mye erfaring med riktige justeringer og tester for at konsistensen skal bli riktig. For å utjevne suget i underlaget må det grunnes, deretter påføres et tykt, isolerende sjikt. Etter påfølgende rubbing og ytterligere grunningssjikt legges en beskyttende puss som gir en stram og fin fasade. Murmester Jon Markus Moldstad, prosjektleder i Oslo Murmesterbedrift, har gode erfaringer med bruk av aerogel.

- Aerogel er veldig gunstig i det norske klimaet. Det er et godt substitutt for mineralull eller polystyren der krav om bygningsvern fra by- eller riksantikvaren er gjeldende. På Skur 38 og andre fredede eller utpekte bygg, kan krav til vern veie tungt, og kalkmørtel med aerogel vil ofte godkjennes som produkt. Det reduserer behovet for oppvarming betraktelig på grunn av reduksjon i U-verdi og fordi den er påført utvendig. Dette flytter 0-punkt ut i veggen, sier Moldstad.

- Vi har ansatte med bred erfaring med påføring av aerogel og påføring med sprøyteteknikk, og det gjør at jobben går veldig bra, til tross for avanserte grensesnitt, overganger og linjer. Vi har utført omfattende arbeider med sandvasking, betongrehabilitering og murarbeid før vi nå påfører isolerende sjikt med aerogel, levert av Isokalk AS. Oslo Murmesterbedrift er stolte av å få delta på dette prosjektet med svært oppegående prosjektledelse fra Varden AS og samspillet med Oslo Havn KF, sier Moldstad, og legger til at produktet har en varmeledningsevne på 0.028 W/mk2 (Isokalk AS 2016).

Foto: Hans Kristian Hagen Riise/Oslo Havn

I følge miljørådgiver Michael Lommerz fra Bollinger+Grohmann ble det tidlig i prosjektet undersøkt forskjellige typer isolasjon for etterisolering av fasadene. To ulike varianter av aerogel-puss i 1. og 2. etasje ble testet ut – én med 40 mm og én med 80 mm puss.

- Med bakgrunn i resultatene fra en LCC-vurdering valgte vi en aereogel-variant med en gjennomsnittstykkelse på 40 mm, fordi effekten ved å gå opp til 80 mm ikke ville være lønnsom over tid. I tillegg ville det være utfordrende ut i fra antikvariske forhold, sier Lommerz.

Arbeidene på Skur 38 startet høsten 2020, og bygget skal etter planen stå klart til innflytting sommeren 2022. Varden Entreprenør AS utfører rehabiliteringen som en totalentreprise i samspill med Oslo Havn.

- FutureBuilt-prosjektet Bergsliens gate 12 i Oslo ble et av de første prosjektene som brukte kalkpuss med aerogel i Norge. Her gikk Boligbygg i dialog med Byantikvaren for å teste metoden på et lite prosjekt som sto ferdig i 2016. Å bruke metoden nå i et stort prosjekt som Skur 38, vil gi et enda bedre kunnskapsgrunnlag som kan bli meget viktig for andre rehabiliteringsprosjekter, særlig for verneverdige bygg, sier Ulla Hahn, fagrådgiver i FutureBuilt.