Bravida utfører teknisk vedlikehold og tilsyn på 2 500 bygg i stor-Oslo, og om lag 300 bygg i Oslo sentrum. Nå har entreprenøren inngått et samarbeid med Guard Automation for å digitalisere og automatisere service og vedlikehold av byggtekniske installasjoner.

- I dag er vedlikehold og inspeksjoner kalenderstyrte og forhåndsdefinerte. Sammen med Guard skal vi snu dette til å være basert på faktisk bruk og reelt behov. Målet er at bygg selv varsler våre serviceteknikere om feil eller behov for tilsyn, og alt skal skje automatisk, sier Anders Fjæstad som leder Bravidas GreenHub-satsning i Oslo i en melding fra Guard Atomation.

- Det er med på å revolusjonere hvordan service, drift og vedlikehold gjøres, legger han til.

Salgsansvarlig for Industriell IoT & AI i Guard Automation, Tommy Brurberg Hansen, er stolt over avtalen med Bravida.

- Det er en stor fjær i hatten at Bravida har valgt oss som teknologileverandør til et så sentralt prosjekt for deres virksomhet. Vi skal samle inn data fra tusenvis av tekniske installasjoner og bidra til økt produktivitet og bærekraft gjennom smarte dataanalyser og forbedret innsikt – helt i tråd med kongstanken bak den fjerde industrielle revolusjon, sier Hansen.

Digitaliseringssamarbeidet skal sikre at både byggdriftere, gårdeiere og serviceteknikere i Bravida alltid har oppdatert informasjon om tekniske installasjoner. Informasjonen tilgjengeliggjøres gjennom dynamiske kontrollpaneler i Guards skybaserte plattform.

- Vi er allerede i gang med et pilotprosjekt i Stortingsgata 10 i Oslo, og mener satsningen har potensial til å videreføres til andre markeder, men først skal vi få dette opp og stå på eiendommer i Oslo sentrum, sier Fjæstad.