Mer effektiv bruk av fornybar elektrisitet er viktig av to årsaker: 

  • For å beskytte husholdninger og bedrifter mot fremtidige strømprissjokk
  • For å realisere det grønne skiftet. Til det trenger vi elektrisitet til å fase ut fossil energibruk i transportsektoren og industrien, og til å etablere nye virksomheter som batterifabrikker og hydrogenproduksjon 

Må satse på kjente og trygge tiltak

I Norge er det tradisjon for å tenke utbygging av ny kraft framfor å bruke den kraften vi har mest mulig effektivt. Men, som Baardsen poengterer, er det mange konflikter rundt vindkraft og vannkraft, og prosessene er tidkrevende. – For å få ting til å skje på kort sikt, det vil si denne stortingsperioden, må regjeringen satse på kjente og trygge tiltak som kan iverksettes raskt, sier han. 

Derfor har Novap og de andre organisasjonene foreslått at regjeringen neste år setter av 1 milliard kroner til velprøvde og modne energitiltak i husholdninger, inkludert borettslag og sameier. I tillegg ber organisasjonene om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

Jobber for tverrpolitisk enighet

Dette forslaget er del av et langsiktig arbeid for å få myndighetene til å prioritere energieffektivisering og egenproduksjon av energi. – Det var et skritt i riktig retning at det kom 100 millioner ekstra til energitiltak i kommunale boliger i budsjettavtalen med SV. Men skal vi få til en større satsing, er det viktig å få med Sp og Ap, sier Baardsen.

Noen av de 27 organisasjonene som sendte brevet, har allerede hatt møter med Sp, Ap og MDG. – Vi jobber aktivt mot alle partier på Stortinget, for vi mener det bør være tverrpolitisk enighet om energieffektivisering og solenergi, sier Baardsen. 

Mer gjennomslagskraft i fellesskap

For å nå igjennom hos politikerne er det viktig for de 27 organisasjonene å stå sammen og fronte et felles budskap.   – De organisasjonene som er opptatte av energieffektivisering og solenergi er hver for seg for små til å få gjennomslag, men vi kan lykkes når vi jobber sammen, sier Baardsen. – Blant annet er det lettere å nå fram i media med et felles budskap.

Kampen om faktisk å få gjennomslag for egne forslag i statsbudsjettet er knallhard.  – Gigantiske konserner og store organisasjoner som Equinor har flere titalls personer som jobber med myndighetspåvirkning. Da er det viktig at vi som jobber for samme mål står sammen, sier Baardsen. 

– Regjeringen må satse på kjente og trygge tiltak på kort sikt, sier rådgiver Bård Baardsen i Norsk Varmepumpeforening.