Bygg Reis Deg, landets ledende møteplass for byggenæringen, understreker at energieffektivisering i eksisterende bygg og nybygg er et strakstiltak og et kraftfullt bidrag for å oppfylle Norges klimaforpliktelser, og det uten inngrep i naturen.

Hovedfunnene fra Norstat-undersøkelsen viser at 75% av befolkningen ikke har planer om å gjøre energisparende tiltak i boligen det neste året, men at bildet er helt motsatt dersom de fikk tilstrekkelig støtte. Da sier 70% at de ville gjort det.

– Dette illustrerer at vi som bor i Norge gjerne bidrar til å nå klimamålene om myndighetene kommer med ordninger som monner. I regjeringens handlingsplan som ble presentert forrige torsdag ser vi at svimlende 23 milliarder går til ett havvindprosjekt. Med kun 180 millioner ekstra til Enova for energieffektivisering av bygg i 2024 går vi potensielt glipp av en besparelse tilsvarende 3400 vindmøller. Ikke et vondt ord om vindmøller, men det vil ta tid å realisere. Byggenæringen står klar til å bidra i morgen, sier administrerende direktør i Bygg Reis Deg, Gunnar Glavin Nybø i en pressemelding fra Bygg Reis Deg. 

Hele 85% av respondentene peker på økonomiske støtteordninger, momsfritak og gunstige lån som avgjørende faktorer for dersom de skal gjennomføre energieffektiviseringstiltak det neste året.

Dette er de tiltakene flest nordmenn vil gjennomføre med riktig insentiver:

  • 56% vil bytte vinduer for bedre effektivisering.
  • 29% ønsker å etterisolere vegger.
  • 48% ser på solcelleinstallasjon som en løsning.
  • 37% er åpne for investering i en varmepumpe.
  • 30% vil vurdere en smart varmtvannsbereder.

Norge og verden trenger i stadig økende grad mer energi og at denne energien må være ren og fornybar. Samtidig står byggenæringen klar til å spare betydelig med energi gjennom energieffektiviserende tiltak. Tiltak som attpåtil kan iverksettes umiddelbart og uten omfattende inngrep i naturen.

Olje- og energiminister Terje Aasland og miljøminister Espen Barth Eide la nylig frem en handlingsplan for energieffektivisering. Selv om regjeringen har lovet økte midler til Enova og Husbanken, har opposisjonen og store aktører som NHO uttrykt behovet for et mer ambisiøst tiltak.

- Energieffektivisering er ikke bare et spørsmål om sparing; det er en avgjørende strategi i vår felles kamp mot klimaendringene. Med riktig støtte og insentiver kan vi frigjøre dette potensialet raskere enn vi tror, sier Glavin Nybø.

- Vi står ved et veiskille. Det er på tide å anerkjenne og realisere det enorme potensialet for energieffektivisering som er i bygg og hjem i Norge. Dette vil ikke bare bidra til at vi når klimamålene våre, men også styrke norsk byggenærings konkurransekraft, sier Nybø.